Skeivt kristent nettverk søker offentlig støtte til egen drift

Foto: Rene Bohmer fra Unsplash
Foto: Rene Bohmer fra Unsplash
Avisen Dagen skriver at Skeivt Kristent Nettverk ønsker å opprette kontorer i tre store byer med økonomisk bistand fra Kulturdepartementet.

Avisen skriver at nettverket i utgangspunktet skulle være et forum i sosiale medier der LHBT+personer med bakgrunn i frikirkelige organisasjoner og menigheter kunne ta kontakt og stille spørsmål til andre med samme livssyn. Ti måneder senere opplever ledelsen at behovet for Skeivt Kristent Nettverk (SKN) er langt større enn de tenkte ved oppstarten.

Ifølge Dagen skriver Tor Håkon Eiken, som tituleres som pastor i nettverket, i søknaden til Kulturdepartementet at de møter unge mennesker som gir opp studier, jobb og framtid fordi de er så utslitt av å kjempe mot seg selv. «Nå er vi kommet i en situasjon der vi ikke klarer å håndtere henvendelser på en tilfredsstillende måte. Vi har derfor valgt å stifte en organisasjon som vil ha hovedkontor i Regnbuebyen Bergen!», står det i søknaden.

Hvis søknaden blir innvilget, har Eiken et håp om å opprette kontor i flere byer som kan fungere som trygge kontaktpunkt. Hvordan det kan ha seg at de aktuelle gruppene ikke er trygge andre steder, er ikke godt å vite. Men det er åpenbart en risiko for dem å møte noen med andre meninger enn dem selv. Og selvfølgelig trodde han ikke at det å være skeiv kunne være så betent, og sier:

Vi har prøvd å kommunisere så lite angripelig som mulig, og vi har prøvd å be om dialog, fellesskap og samtaler, men vi ser at det er vanskelig av grunner vi ikke helt forstår. Jeg ser at det å være skeiv og kristen er et mye mer betent tema enn jeg hadde drømt om.

På spørsmål om han trodde det skulle være mulig for skeive kristne å få lederverv i menigheter som står for et klassisk ekteskapssyn, svarer han:

Jeg hadde nok trodd at flere var mer åpne for det. Nå er det en del år siden jeg selv var aktiv i en frikirkemenighet. I løpet av den tiden har det skjedd en holdningsendring i samfunnet til skeive. Med det som bakgrunn trodde jeg at det var større forståelse og aksept for skeive også i våre frikirkelige forsamlinger.

I søknaden til Kulturdepartementet fremgår det at SKN allerede har lokallag i fire byer, men at de ser behov for å opprette et hovedkontor som kan etablere en trygg, frikirkelig teologi for LHBT+ og gjennomføre nettverkssamlinger i hele landet, og de hevder at det er svimlende 15 000 skeive personer i Norge med tilknytning til frikirkelige miljøer. Og på spørsmål om hvordan de kom fram til det tallet, må han innrømme at de ikke har forsket:

Vi kan ikke si det med sikkerhet, men hvis du tenker på hvor mange medlemmer som fins i kristent organisasjonsliv og at cirka fem prosent av dem er skeive, så er det ikke usannsynlig at det dreier seg om 15.000.

Hvis man også legger til familiene til de som er skeive, så er det ganske mange som er involvert, mener han.

Ikke overraskende er skeive kristne også opptatt av kristne friskoler, og ifølge Dagen skriver de i søknaden at

«På samtlige skoler knyttet til KFF vil ikke lærere som lever i likekjønnet ekteskap få anledning til å arbeide,»

Men de sier selv at de ikke har en agenda mot slike skoler, og sier til Dagen at det de har en agenda mot, er diskriminering. At kristne skoler har en rett til å ansette de lærerne som lever etter deres teologiske ståsted, oppfatter altså SKN som en usaklig forskjellsbehandling. De er nemlig for menneskerettigheter:

Definitivt ikke. Vi er for menneskerettigheter, for likestilling, for troen på Jesus og for like rettigheter for alle mennesker.

Vi er for at all form for diskriminering tar slutt. Diskriminering er en uting uansett om det gjelder kjønn, legning eller hudfarge.

Dette året får SKN 250.000 i støtte fra Bergen kommune. Pengene skal i første omgang gå til opprettelse av et kontor i det Eiken omtaler som «regnbuebyen».

Dagen

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter