Senterpartiets Jenny Klinge kritisk til regjeringens forslag om forbud mot konverteringsterapi

Foto: Alexander Pemberton fra Unsplash
Foto: Alexander Pemberton fra Unsplash

I oktober i år gikk høringsfristen ut for regjeringens foreslåtte forbud mot konverteringsterapi.

Flere høye juridiske instanser har uttalt seg kritisk til at lovforslaget også skal gjelde frivillig konverteringsterapi mot voksne mennesker. Flere instanser også ytret at forslaget innebærer et inngrep i retten til privatliv.

Nå forventer stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) at regjeringen gjør endringer i forslaget. Det kommer fram i et intervju med Minerva.

– Jeg regner med at regjeringen tar kritiske innspill fra høringsrunden på alvor og gjør endringer som fører til at forbudet mot konverteringsterapi treffer slik det var forutsatt, sier hun til avisen.

Hun legger til at hensikten med høringsrunden er for å gi regjeringen innspill til nødvendig endringer i lovforslaget, og sier til Minerva:

– Vi kan selvsagt ikke vedta lover som er i strid med Grunnloven. Vi kan heller ikke vedta lover som ødelegger for menneskers mulighet til å vise omsorg og drøfte vanskelige tema med noen som sliter.

Klinge har markert seg tydelig i kjønnsdebatten med hennes utsagn om at det kun finnes to kjønn.

Hun understreker at hun håper og tror at lovforslaget ikke skal gjøre det forbudt å si til noen at de bør falle til ro i sitt eget kjønn.

Lovforslaget i sin nåværende form vil forby forsøk både på å endre eller undertrykke både sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet, og Klinge sier:

– Jeg forutsetter at prosessen i regjering fører fram til et lovforslag som rammer de tilfellene av konverteringsterapi som var meningen i utgangspunktet. Det vil selvsagt være et helt urimelig utslag av den nye loven dersom det blir forbudt å betrygge andre mennesker om at det er greit at de ikke endrer drastisk på egne kropper,

Hun presiserer at lovforslaget skal behandles i komiteen på Stortinget, og at hun uttaler seg som enkeltrepresentant.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter