Seminar i Borg bispedømme: Når kirka blir skeiv

Foto: Drahomir Posteby Mach fra Unsplash
Foto: Drahomir Posteby Mach fra Unsplash

På hjemmesidene til Borg bispedømme annonsereres det for følgende:

Samling for LHBTQ+-ansatte i Borg bispedømme

 

Praktisk informasjon

FRA:6.4.2022 – kl.12.30

TIL:6.4.2022 – kl.15.20

STED:Bispegården

ARRANGØR:

Biskop Kari Mangrud Alvsvåg inviterer alle ansatte i Borg bispedømme med LHBTQ+-identitet til en samling den 6. april i Bispegården i Bjarne Aas gate 7 i Fredrikstad. Se program nedenfor.

Samlingen er en oppfølging av Bispemøtets uttalelse til 50-årsfeiringen av avkriminaliseringen av homoseksuelle handlinger. Biskopen ønsker innspill om hva som kan være en vei videre i vårt bispedømme. Det blir et faglig foredrag ved førsteamanuensis Eir Berg fra Kirkelig utdanningssenter nord (KUN): «Når kirka blir skeiv. LHBTQ+ tar eierskap på liturgi.» med samtale etterpå.

Programmet blir som følger:

1230 enkel lunsj/kaffe

1300 Foredrag ved Eir Berg

1400 Pause, kaffe, mingling

1420 samtale om veien videre i Borg

1520 slutt

Borg bispedømme

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter