Regjeringen Jonas Gahr Støres Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2023-2026

Papir
Foto: Mari Helin fra Unsplash

En ny handlingsplan for kjønnsog seksualitetsmangfold skal i følge regjeringen bidra til å bedre livskvaliteten til skeive, sikre deres rettigheter og bidra
til større aksept for kjønnsog seksualitetsmangfold.

Regjeringen legger blant annet vekt på å endre holdninger innenfor idretten, og skriver:

Idretten er én av de siste kjønnsdelte sosiale arenaene. Forskning viser at det i kjønnsdelte settinger kan være vanskeligere å bryte med normer for kjønn og seksualitet enn på andre arenaer.19 Kun fire prosent av homofile menn oppgir å være med i et idrettslag ukentlig eller oftere, mot 16 prosent blant lesbiske og cirka ti prosent blant bifile kvinner og menn. Forskning og undersøkelser viser at det tradisjonelt har vært et strengt syn på maskulinitet i idretten, noe som har forsterket stereotype oppfatninger og skapt barrierer for å stå frem som ikke-heterofil.20 Én av tre bifile menn unngår å være åpne om sin seksuelle orientering i idrettsforeningen. Nesten én av fem transkvinner melder om det samme.

Dere kan lese hele handlingsplanen her

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter