Rapport: Én av tre har opplevd uønskede hendelser fordi de er kvinnelige prester

Foto: Mateus Campos Felipe fra Unsplash
Foto: Mateus Campos Felipe fra Unsplash

Vårt Land skriver at arbeidsmiljøundersøkelsen blant kvinner i Den norske kirke viser at over halvparten som har opplevd uønskede hendelser ikke meldt ifra. Rapporten viser at vi raskt må sørge for at alle blir kjent med varslingskanalene som finnes. Videre oppretter vi nå en nasjonal koordineringsgruppe som skal følge opp rapporten, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen i en pressemelding.

Etter debatten som pågikk i fjor høst om hvorvidt mannlige prester kunne reservere seg mot kvinnelige kolleger, satte Kirkerådet i gang en arbeidsmiljøundersøkelse blant kvinnelige prester i Den norske kirke (DNK). Resultatene som ble presentert onsdag viser at samtidig som en stor andel opplever at det er likestilling i DNK, er det mange som rapporterer om negative opplevelser knyttet til kjønnet deres.

Vårt Land skriver at om lag én av tre i norske bispedømmer har opplevd uønskede hendelser basert på at de er kvinnelige prester, viser undersøkelsen. Det er tidvis store variasjoner fra bispedømme til bispedømme med 40 prosent i Nidaros og 24 prosent i Nord-Hålogaland.

I tillegg viser undersøkelsen at en av fire kvinnelige prester har fått ubehagelige kommentarer på alder og utseende.

– Forskjellsbehandling og trakassering aksepteres ikke, og ledere i kirken må stå opp mot diskriminering. Alle prester, uavhengig av kjønn, skal være likestilt og likeverdige, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, i pressemeldingen.

Som en kommentar til undersøkelsen sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm til Vårt Land at “det er ikke noen tvil om at dette er alvorlige funn”.

Hun har sett på arbeidsmiljøundersøkelsen blant kvinnelige prester som ble publisert onsdag, og mener kirken nå har en god del å ta tak i, og sier til Vårt Land:

 Dette kan ikke være morsom lesning for Den norske kirke, og er noe de må ta alvorlig, sier Bjurstrøm. Hun legger til at hun har et inntrykk av at kirken jobber med dette.

Hun håper forskjellsbehandlingen kvinner opplever, ikke er en konsekvens av at det tilrettelegges for at menn kan reservere seg mot å jobbe med kvinnelige prester, og sier videre:

Hvis det er slik at noe av denne forskjellsbehandlingen som kvinner opplever er en konsekvens av at kirken også ønsker å tilpasse situasjonen for menn som ikke ønsker å arbeide med kvinner, må de ta tak i det.

På spørsmål fra Vårt Land hvor dette plasserer menn med tanke på diskriminering hvis de ikke kan reservere seg mot å jobbe med kvinnelige prester, svarer hun:

Bispemøtet har vært tydelig på at menn ikke kan reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige kolleger. Den uttalelsen må de følge opp

I følge Vårt Land har likestillingsombudet følgende oppfordring til kirkens kvinnelige prester:

 Det er utrolig viktig at dere sier ifra, at dere setter dere inn i rettighetene og at lovnadene fra i arbeidsgiver blir oppfylt,

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Farlig lettvint om kjønn

I sitt innlegg Det androgyne 13.07. prøver Jørg Arne Jørgensen (JAJ) å stille seg utenfor debatten og gi kjønn en analyse fra et slags olympisk