Pridemarkering i norske barnehager

Barnehage
Foto La Rel Easter fra Unsplash

Kan være et bilde av tekst

På fredag 18 juni fikk en mor beskjed på e-post om at barnehagen nå skal arrangere Pride-uke. Ettersom informasjonen om dette kom så sent, har moren få muligheter til å ta datteren ut av barnehagen disse dagene. Hun kan ikke ta seg fri fra jobben på så kort varsel, og den sene beskjeden gjør det vanskelig å få kontaktet andre foreldre og eventuelt gjøre noe sammen. Det bør imidlertid ikke komme som en overraskelse at barnehager arrangerer slike tilstelninger. Rammeplanen til barnehagen legger opp til at barn skal undervises i radikal kjønnsteori, og det bør foreldre få beskjed om når barna starter der.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Farlig lettvint om kjønn

I sitt innlegg Det androgyne 13.07. prøver Jørg Arne Jørgensen (JAJ) å stille seg utenfor debatten og gi kjønn en analyse fra et slags olympisk