Natte himmelen

Pridefestivalenes egentlige budskap

Picture of Kjell Skartveit

Kjell Skartveit

Lektor, forfatter og skribent

Hver sommer arrangeres det pridefestivaler overalt i den vestlige verden, våre politikere deltar, det forventes nærmest av dem. Men ingen stiller spørsmål ved festivalenes egentlige budskap. Vi får servert flotte ord om frihet, kjærlighet og toleranse, men er det virkeligheten? I Sverige har Claphaminstituttet gjennomført en granskning av innholdet i Stockholm Pride og vurdert det opp mot konsekvenser for folkehelsen. I rapporten Det färgglade mörkret foretar de kvantitativ og kvalitativ vurdering av festivalens budskap, og resultatet bør ikke overraske noen.

Claphaminstituttet hadde på forhånd antatt at pridefestivalen skulle være en smeltedigel av ulike røster og uttrykk, hvor arrangøren ga uttrykk for alle menneskers likeverd, men det viste seg at de forventningene var alt for positive. Etter instituttets mening har derimot festivalen et tydelig fokus på innslag som er dypt destruktive for folkehelsen.

Formålet med Claphaminstituttets rapport er å ordne og analysere innholdet i Stockholm Pride, og hvordan vi som samfunn bør forholde oss til den. Dette har aldri før blitt gjort, forskningen på pridebevegelsens etiske fundament har vært fraværende, men allikevel stiller våre lands ledere opp og hyller bevegelsens budskap.

Det Claphaminstituttet har gjort, er å undersøke programmet for Stockholm Pride 2017. Det er først og fremst en kvantitativ studie, der de søkte på spesifikke ord eller fraser i arrangementets offisielle web-sider, stockholmpride.org.

Etter denne kvantitative gjennomgangen foretok Claphaminstituttet en kvalitativ vurdering, der de så på hvilke typer arrangement eller kontekster søkeordene forekom.

Resultatet av den kvantitative undersøkelsen er nedslående for de som trodde at begreper som ansvar, normer, relasjon og moral omtales i positive vendinger. Tvert imot brukes de utelukkende nøytralt eller negativt, og spesielt gjelder det for begrepet norm. Begrepet brukes 38 ganger, og da 14 ganger nøytral og 24 ganger negativt. Det er også interessant å legge merke til at festivalen er mer opptatt av sex enn av kjærlighet. Begrepet kjærlighet brukes halvparten av gangene i en nøytral eller negativ sammenheng, mens begrepet sex brukes tilnærmet utelukkende positivt eller nøytralt. Temaene festivalen tar opp er for øvrig av en slik karakter at det er vanskelig å forstå at det hele finner sted i en offentlig sammenheng. Det bør derfor heller ikke være noen overraskelse at begreper som forutsetter et forpliktende fellesskap omtales nøytralt, mens et begrep som anarki utelukkende anvendes positivt. Det er imidlertid bruken av tradisjonelt negativt ladede begreper som dominans, sadomasochisme, vold, smerte, dop, pervers og prostitusjon som virkelig bør vekke til ettertanke, for her ser vi ingen tegn til å forstå disse handlingenes destruktive egenskaper, snarere tvert imot.

Så hva er Prides budskap? Ifølge Claphaminstituttet har Pride skapt et bilde av sine festivaler som et sted der menneskers likeverd, kjærlighet og glede blir omfavnet, men Claphaminstituttets funn viser at virkeligheten er noe annet. Det er en festival der mørket forviser lyset, og der sex fordriver kjærlighet. Instituttet mener at Pride ikke bidrar til å integrere LHBT-personer i samfunnet, men at den gjennom sin normkritikk blir kontraproduktiv for dem som bevegelsen sier den vil støtte, at det er en utvikling som har fått, og vil få, alvorlige konsekvenser, både for individer, men også for samtaleklimaet og folkehelsen som helhet.

Det er ingen grunn til å tro at pridefestivalene i Norge har et annet budskap.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med på diskusjonen
Andre kommentarer
Foto: Fr. Daniel Ciucci fra Unsplash

Diktaturet kommer nærmere

Fredag 16. juni passerte Støre-regjeringens lovforslag om å forby konverteringsterapi Kongen i statsråd. Det foreslåtte forbudet skal gjelde alle former for konverteringsterapi og markedsføring av

Foto: Jiroe Matia Rengel fra Unsplash

Relativismens slaveri

4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av