Presteforeningen i Møre ber biskopen gjøre rede for om om hun tillater prester å reservere seg mot å samarbeide med kvinnelige prester

Foto: Mateus Campos Felipe fra Unsplash
Foto: Mateus Campos Felipe fra Unsplash

Det er ønskelig at biskopen er tydelig på om enkeltprester vil kunne få fritak fra å jobbe med kvinnelige prester på teologisk grunnlag. Det må det være åpenhet om, sier Anders Barstad, Presteforeningens leder på Møre og kapellan i Spjelkavik menighet i Den norske kirke til Vårt Land.

NRK kunne i desember melde at biskopen i Møre har inngått en avtale med en prest som mener at prestetjenesten bør forbeholdes menn, og derfor ikke kan forrette gudstjenester sammen med kvinnelige prestekollegaer. Vedkommende «får fortsette som før», ifølge kanalen. Det til tross for at en vikarprest med det samme synet måtte slutte i oktober.

Møre-biskop Ingeborg Midttømme har på sin side avvist at det foreligger en avtale som NRK Møre og Romsdal hevder.

«Personvernet i et trossamfunn, og i et arbeidsgiverforhold, står veldig sterkt. Når NRK i dagens sak viser til en avtale, så har jeg gjort det klart at det har vært en muntlig bekreftelse på en prests prestetjeneste, som ble ordinert før Bispemøtets innstrammende vedtak i 2020», skrev hun i en e-post til Vårt Land før jul.

Vil be om redegjørelse

Vedtaket Midttømme refererer til, slår fast at prester ikke kan reservere seg fra å samarbeide med kvinner. Det sier også at det er biskopenes ansvar å følge opp i slike saker gjennom tilsynssamtaler med prestene det gjelder. Den omtalte samtalen med presten fant sted som et resultat av vedtaket, bekreftet Møre-biskopen.

Hva biskopens muntlige bekreftelse til den aktuelle presten innebærer i praksis, ønsker Barstad klarhet i.

– Dette vil vi be biskopen om å redegjøre for, sier han, som også bekrefter at det er aktuelt å be om innsyn i «eventuelle relevante skriftlige dokumenter».

– Taushetsbelagt

NRK skrev før jul at de gjentatte ganger har søkt innsyn i den påståtte avtalen mellom Midttømme og den aktuelle presten, men har fått avslag. Dette forklarte biskopen med at det ikke vil bli gitt innsyn i tilsynssamtaler som foregår mellom en biskop og en prest:

«Det å bruke tid på slike samtaler og ha dette som en trinnvis prosess, er forankret i arbeidsmiljøutvalget til Møre bispedømme og hos de tillitsvalgte. Dette er også tidligere blitt gjort kjent for NRK», skrev hun til Vårt Land.

– Biskopen omtaler den muntlige bekreftelsen som en del av en tilsynssamtale. Dermed er den taushetsbelagt. Har hun rett i det?

– Mitt inntrykk er at bekreftelsen er blitt gitt som en konsekvens en tilsynssamtale, mener Barstad.

Han sier at Presteforeningen vil forfølge saken når biskopen er tilbake fra studiepermisjon. Samtidig er de «glade for at biskopen gir uttrykk for at hun jobber med saken, og vi håper på en god løsning».

Sjelden praksis

Barstad kjenner selv til én ordinert prest i Møre som avstår fra å forrette gudstjeneste med kvinnelige prestkollegaer. Generelt er det ikke er ofte at to prester forretter gudstjeneste sammen, påpeker han.

– Men flere av disse menneskene jobber jo sammen til daglig òg. Det handler om det hele og komplette arbeidsmiljøet, ikke bare gudstjenester, selv om det er selve symbolet på saken.

Saken rammer dessuten kvinnelige prester som ikke omgås kollegaer med et slikt syn i det daglige.

– Noen opplever det som en belastning at man må leve med å være prest i ei kirke der man ikke anerkjennes som prest av alle sine kollegaer, sier han.

For Presteforeningen handler ikke saken om teologi, understreker Barstad.

– For oss handler det om at de som jobber i kirken må ha et akseptabelt arbeidsmiljø. Så lenge Den norske kirke har sagt at menn og kvinner skal kunne ha prestetjeneste i kirken, så er det i et arbeidsmiljøperspektiv ugreit at noen tiltar seg retten til å ikke samarbeide.

I oktober i fjor strammet Bispemøtet grepet om prester som ikke vil ha gudstjenestefellesskap med kvinnelige prestekollegaer. I tillegg til å stadfeste vedtaket fra 2020, konkretiserte de også hvordan kirken som arbeidsgiver skal følge opp vedtaket i praksis.

«Oppstår det arbeidsmiljøproblemer fordi en mannlig prest nekter å samarbeide med en kvinnelig prest, skal biskopen følge opp dette som en personalsak», uttalte den ledende biskopen i Den norske kirke, preses Olav Fykse Tveit.

Barstad påpeker at Presteforeningen ikke ønsker at noen enkeltprester skal måtte slutte i sine stillinger.

– Tvert imot er det sterkt ønskelig at man kommer frem til en forståelse, slik at alle prester kan jobbe sammen i lys av kirkens ordninger og Bispemøtets vedtak i 2020 og 2021, sier han.

Vårt Land har spurt biskop Ingeborg Midttømme om hun ønsker å kommentere saken. Hun svarer at hun fortsatt har studiepermisjon. Det har foreløpig ikke lyktes avisen å få en kommentar fra fungerende biskop i Møre, Olav Gading.

Vårt Land

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter