Polen la ned veto mot LGBT-uttalelse fra EU-rådet

Foto: Frederic Koberl fra Unsplash
Foto: Frederic Koberl fra Unsplash

Under et møte i EU-rådet fredag la Polen ned veto mot en uttalelse om «sikkerheten til LGBTI-personer» i unionen. Etter Polens oppfatning favoriserer EU homofile, mens kristnes rettigheter kan krenkes, melder det engelskspråklige polske nyhetsnettstedet Notes from Poland.

 

Det var i et møte mellom innenriks- og justisministre i EU i Brussel at unionens svenske presidentskap bad medlemslandene om å gi sin tilslutning til uttalelsen, som ville ha forpliktet dem til blant annet å holde LGBTI-saker på den politiske agendaen og jevnlig følge opp LGBTI-personers sikkerhet særskilt. Det skriver Document.no.

Teksten formulerte forpliktelsene på denne måten:

We commit to:

6. Promote and support the fundamental right of all persons within the EU, including LGBTI persons, to be safe from violence, harassment and discrimination; continuously address violations of fundamental rights, including such violations against LGBTI persons and keep matters of LGBTI safety on the political agenda;

7. Regularly follow up on the state of play of LGBTI equality in general, and of the safety of LGBTI persons in particular, including by examining relevant reports and studies presented by the Commission, the Fundamental Rights Agency and other relevant bodies and institutions, thereby providing a forum to take stock of progress and exchange views.

Polens justisminister Zbigniew Ziobro kunngjorde imidlertid at Polen ville legge ned veto mot uttalelsen, som trengte enstemmig samtykke fra EU-landene. Ifølge Ziobro blir LGBT-miljøene snarere hyllet enn diskriminert i EU, går det frem av en Twitter-post fra visejustisminister Sebastian Kaleta.

Ifølge en uttalelse fra den polske justisministeren hadde det svenske presidentskapet ignorert Polens anmodning om å inkludere religiøst troende personer blant minoritetene som må beskyttes mot diskriminering, og dette ble utslagsgivende for hans veto, opplyser Notes from Poland.

“All victims of crime should be treated with the same respect,” said deputy justice minister Sebastian Kaleta, who was representing Poland at the council meeting. “Indicating [only] one social group is contrary to equality before the law and combating discrimination.”

“Brussels wants to be blind to the victims of discrimination against believers,” added Ziobro. “They want to forcefully impose – under the banner of tolerance and equality – privileges for LGBTQ communities… [Poland] must have the courage to defend its own identity, heritage and values.”

Også Ungarn tok stilling mot uttalelsen om LGBTI-personers sikkerhet. Presidentskapet bemerket således i utkastet til uttalelse at EU-rådet ikke hadde kommet til noen konklusjon, men at 25 av EUs medlemsland sluttet seg til teksten.

Polen la ellers ned veto mot utkastet til et nytt direktiv vedrørende vold mot kvinner og vold i hjemmet fordi teksten benyttet uttrykket «gender», som ifølge Polen ikke har noen klar definisjon.

Et slikt direktiv ville kriminalisere personer som setter spørsmålstegn ved eksistensen av 50 eller 200 «genders», mener den polske visejustisministeren.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter