Päivi Räsänen frifunnet

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash
Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

Riksdagsmedlem og tidligere innenriksminister Päivi Räsänen frifinnes på alle tiltalepunkt. Hun har stått tiltalt for å ha brutt den finske straffelovens paragraf 11-10 om «hets mot folkegrupper», for sin omtale av homofili. Paragrafen gjør det straffbart å offentliggjøre «informasjon, meninger eller andre meldinger der en gruppe trues, nedsnakkes eller hånes» på bakgrunn av deres opphav, religion eller legning. Det skriver Vårt Land.

I rettssaken, som gikk i Helsingfors tingrett 24. januar, argumenterte aktoratet for at Räsänen har omtalt homofili som en sykdom, at hun har gitt uttrykk for at homofile er mer umoralske, og at de er «ødelagte» som mennesker. Selv har politikeren hevdet at hun kun har videreformidlet et tradisjonelt bibelsyn. Nå har altså tingretten kommet fram til at Räsänens ytringer er lovlige.

– Avgjørelsen var som ventet, jeg hadde blitt overrasket og forarget dersom utfallet hadde vært noe annet. Jeg er også takknemlig for å ha fått denne muligheten til å forsvare ytringsfriheten og trosfriheten, sier Räsänen i en pressekonferanse etter rettssaken.

Dette var tiltalen

Før domsavsigelsen hadde tingretten tre tiltalepunkter å forholde seg til:

Det mest omfattende tiltalepunktet gikk på påstander Räsänen kom med i samlivspamfletten «Til mann og kvinne skapte Han dem: Homofile forhold utfordrer det kristne menneskesynet». I heftet fra 2004 står det blant annet at det er vitenskapelig bevist at «homoseksualitet er en psyko-sosial utviklingsforstyrrelse». Videre omtales homofile som «ødelagte», og Räsänen skriver også at en kombinasjon av samfunnets aksept for promiskuitet og homofili åpner opp for overgrep og «gjør det enklere for menn å ha seksuell kontakt med mindreårige gutter».

I radioinnslaget «Hva tenkte Jesus om homofile?» på Yle Radio 1, den finske rikskringkasteren, ble Räsänen i 2019 spurt om homofili kan ha en genetisk komponent, og om det i så fall betyr at homofili er skapt av Gud. Til dette svarte Räsänen at hun ikke tror at den genetiske komponenten er spesielt stor, men at «menneskeheten også har degenerert gjennom historien, og ikke nødvendigvis er slik det ble skapt av Gud».

Det mest omtalte og kontroversielle tiltalepunktet gikk på et innlegg Räsänen la ut på sosiale medier i 2019. Der går hun ut mot Den evangelisk-lutherske kirke i Finland, som var offisiell «Pride-partner» det året. I innlegget etterspør hun svar på «hvordan Bibelen og kirkens lære passer sammen med at skam og synd trekkes fram som en grunn til stolthet».

Sammen med innlegget la hun også ut et bilde av Romerbrevet 1:24-27, der det blant annet står: «Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. […] Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse».

 

Vårt Land

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter