Päivi Räsänen forventer å bli frifunnet

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Sluttinnleggene i rettssaken mot riksdagspolitikeren fra Kristdemokraterna ble holdt mandag. Det ble ikke tid til disse under den første dagen i retten 24. januar.

Den 62 år gamle legen, som har vært både partileder og statsråd, er tiltalt for tre tilfeller av hat mot en folkegruppe på grunn av utsagn om homofili. De tre tiltalepunktene er en pamflett om homofile relasjoner, et radiointervju og en Twitter-melding .

– Forsvaret var sterkt. Jeg stoler på at avgjørelsen vil bli en lettelse. Alle kan lese pamfletten, lytte til radioprogrammet og forstå dette selv. Dette går i dypet av religionsfriheten og kjernebudskapet i Bibelen, sier Räsänen ifølge Christian Network Europe.

Støtte fra flere land

Den amerikanske misjonæren Andrew Brunson, som arbeidet i Tyrkia i 23 år og ble satt i fengsel der på grunn av mistanker om terrorvirksomhet, hadde tatt turen til Helsinki. Han overrakte Räsänen underskrifter fra amerikanere som vil vise henne støtte.

Brunson kom ut av fengselet etter to år og ble tatt imot i Det hvite hus av daværende president Donald Trump.

Räsänen har fått støtte fra flere land. Nasjonale politikere i både USA og Storbritannia har markert støtte til henne.

Det har også vært støttemarkeringer for Räsänen utenfor den finske ambassaden i Norge, der litt over 100 personer deltok.

En betydelig større markering ble holdt utenfor den finske ambassaden i Budapest på søndag. Der deltok flere tusen mennesker, ifølge arrangøren.

Russiske kirker har også kommet med støtteerklæringer til den finske politikeren.

Loven over Bibelen

Aktor fremholdt i sitt sluttinnlegg at hatkriminalitet er svært skadelig for seksuelle minoriteter. Derfor mente hun det er viktig at politiet etterforsker og påtalemakten tar ut tiltale når det er mistanke om dette.

Aktor understreket at man er fri til å ha en oppfatning, men at den ikke kan brukes til å diskriminere mot andre. Og hun avviste at Bibelen kan overstyre finsk lov.

Aktor betonte sterkt behovet for at seksuelle minoriteter har rettsvern mot diskriminering. Hun mente også at ytringer kan være hatefulle selv om de ikke oppfordrer til vold.

Læreforbud

Räsänen har gjentatte ganger understreket at hun mener alle mennesker er like verdifulle og at alle er syndere, men aktor mener politikeren setter seg over seksuelle minoriteter ved å hevde at seksuelle handlinger mellom likekjønnede er synd.

Forsvareren hennes reagerte på at Räsänen står anklaget for hatkriminalitet, mens aktor i praksis framstiller det som ulovlig å formidle en klassisk kristen forståelse av homoseksualitet.

Han mener aktor ikke har argumentert ut fra loven, men ut fra verdivurderinger. Og han mener det Räsänen har sagt, alltid har vært lovlig å si i Finland.

Aktor ble også anklaget for å fremstille Räsänens synspunkter feilaktig ved å ta dem ut av konteksten.

Dypest sett mener forsvareren at det dreier seg om forståelsen av synd og skam som religiøse konsepter.

Grunnleggende teologi

Biskopen i Den finske misjonsprovinsen, Juhana Pohjola, er også tiltalt for å ha holdt Räsänens pamflett tilgjengelig på nett.

Den kan leses i engelsk utgave her.

Pohjolas forsvarer avviste at tale om synd kan bli kriminalisert. Forsvareren viser til at den kristne forståelsen av mennesket er rotfestet i læren om skapelse, fall og forløsning. Hvis pamfletten blir forbudt, mener han det rammer den selve læren om at det seksuelle samlivet hører hjemme i ekteskapet mellom én mann og én kvinne.

«Elsk synderen, hat synden»

Redaktør Leif Nummela i den kristne finske avisen Uusi Tie er spent på hvordan saken vil påvirke forståelsen av trosfrihet og ytringsfrihet. Han merker seg spesielt at aktor mener det ikke er mulig å skille mellom en persons identitet og en persons handlinger.

– Men i all vår virksomhet som kristne må vi kunne skille disse, sier Nummela til Dagen på telefon fra Finland.

Han og viser til uttrykket «elsk synderen, hat synden».

Redaktøren synes også det er underlig at bibelbruk er tema i en finsk rettssal.

– Det er noe fullstendig nytt at noen skal trekke deg for retten på grunn av ulike teologiske syn, sier han.

Nettopp det tror han også fører til at substansen i saken får lite oppmerksomhet i finske medier.

– Ingen er jo interessert i å diskutere teologi, sier han.

Mindre forståelse

For finske kristne mener han saken illustrerer noe av utfordringen ved å formidle en bibelsk begrunnet tro på en forståelig måte i et sekularisert samfunn.

– Den vanlige finne eller nordmenn forstår ikke lenger hva vi snakker om, sier han.

Uansett utfall tror han saken vil bli anket, og trolig også kan ende opp i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

– Blir det en fellende dom der, er jeg redd det skal føre til diskiminering og forfølgelse i hele Europa Da har vi nok alle steget inn i en helt ny tid. Men om det på noe vis blir frifinnelse, kan vi fortsette å forkynne ut fra en klassisk kristen forståelse, sier Nummela.

Dom i slutten av mars

Aktor har lagt ned påstand om 120 dager med dagbøter for Räsänen og 60 dager for Pohjola. Slike er basert på den månedlige inntekten til domfelte. Månedslønnen til Räsänen er på rundt 9.600 euro (drøyt 96.000 kroner), Pohjolas på rundt 4.000 euro (drøyt 40.000 kroner).

Dommeren varslet at utfallet vil foreligge innen 30. mars.

 

Dagen

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter