Oslos skolebyråd om NLA: Vis respekt for skolenes rektorer

Foto: Tiago Felipe Ferreira fra Unsplash
Foto: Tiago Felipe Ferreira fra Unsplash

Barn og unge befinner seg fortsatt i skapet og tør ikke å fortelle hvem de er, ikke minst innenfor religiøse samfunn er dette faktum. De som først og fremst har noe å svare for i denne saken er NLA, som tviholder på verdiplattformen, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen til Vårt Land.

I Oslo-bystyrets møte torsdag fikk hun flere kritiske spørsmål fra opposisjonen om hennes håndtering av den såkalte NLA-saken, som innebærer at fem Oslo-skoler har avsluttet samarbeidet med NLA Høgskolen.

Det skyldes først og fremst en formulering om samlivsform i den private høyskolens verdidokument: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».

Thorkildsen sier videre om de som kritisere Oslo-skolene:

De omtaler saken som at rektorene driver en ideologisk kamp, der Oslo-skolen er slagmark og studentene er ofre.

På spørsmål fra Vårt Land om hvordan de påstår det, svarer hun

På måten de stiller spørsmålene sine. Jeg merket det på reaksjonene deres da jeg svarte dem. De hadde et voldsomt kroppsspråk, som du ikke kan unngå å se når du er på Teams. Jeg har også fått tilbakemeldinger fra rektorer om at det er slik det oppleves, og det opprører meg.

 Jeg reagerer blant annet på at det nærmest insinueres i spørsmålene at det er rektorene sin skyld at studenter utsettes for hets.

Thorkildsen mener i følge Vårt Land at opposisjonen har et ensidig syn på saken, og hun spør:

 Mener virkelig opposisjonen at man skal tvinge øvingslærere i Osloskolen til å jobbe for NLA.

Thorkildsen sa i spørretimen at verdidokumentet til NLA er problematisk for flere av øvingslærerne på Oslo-skolene. Øvingslærerne har ansvar for lærerstudentene fra NLA.

På spørsmål fra Vårt Land på hvilken måte verdidokumentet til NLA er problematisk for øvingslærerne, svarte hun:

 Jeg tror det først og fremst handler om at de opplever at de må tilslutte seg verdidokumentet, siden de er «ansatt» av NLA, og det ønsker de ikke. Jeg har respekt for at det oppleves slikt for dem.

Jeg tror NLA vil gjøre klokt i å gå i dialog om verdidokumentet og samlivsformuleringen med skolene og øvingslærerne.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir

Foto: Rubaitul Azad fra Unsplash

El Salvador forbyr kjønnsideologi i skoleverket

President Nayib Bukele forbyr alt utdanningsmateriell som inneholder såkalt kjønnsideologi fra offentlige skoler og universiteter i El Salvador. Det skriver Document.no. FDocument.no skriver at forbudet