Om pedofili, transpersoner og psykolog Thore Langfeldt

Foto: Blake Cheek fra Unsplash
Foto: Blake Cheek fra Unsplash
Reduxx har gravd dypere ned i pedofili-saken som Aftenposten nylig avdekket.

Thore Langfeldt, en norsk psykolog og sexolog, har vært med å opprette NFKS (Norsk forening for klinisk sexologi) sammen med kona til Espen Esther Pirelli Benestad. Han har i tillegg hatt tette bånd til WPATH (World Professional Association for Transgender Health).

Reduxx kan i denne artikkelen avdekke at Langfeldt også har vært involvert i en langt mer mørkere del av historien, som er lite kjent for offentligheten.

Her et lite utdrag fra artikkelen:

“𝐿𝑎𝑛𝑔𝑓𝑒𝑙𝑑𝑡 𝑤𝑟𝑜𝑡𝑒: “𝐼𝑡 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑢𝑛𝑢𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑟𝑜𝑡𝑖𝑐 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑠 … 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑒 2 – 3 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑜𝑙𝑑, 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒.”

𝐻𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒𝑑: “𝑀𝑎𝑛𝑦 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑝ℎ𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑑𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑤ℎ𝑜 𝑙𝑢𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑑𝑟𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑟𝑘 𝑐𝑜𝑟𝑛𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑚 𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑢𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑖𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠, 𝑏𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡. 𝑃𝑒𝑑𝑜𝑝ℎ𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑒 [𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜] ℎ𝑜𝑚𝑜𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑎𝑛𝑑 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑥𝑢𝑎𝑙𝑠.”

𝐼𝑛 ℎ𝑖𝑠 𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑠𝑦𝑐ℎ𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡, 𝑠𝑒𝑥 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑎𝑝𝑖𝑠𝑡, 𝑎𝑛𝑑 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑎𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐, 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑓𝑒𝑙𝑑𝑡 ℎ𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑝ℎ𝑖𝑙𝑖𝑐 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑠 𝑜𝑛 𝑎𝑡 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡 𝑡𝑤𝑜 𝑜𝑐𝑐𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠.”

Les hele artikkelen her:
Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Camylla Battani fra Unsplash

Venstre vil tillate surrogati i Norge

Venstre la torsdag fram følgende forslag: * Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tillate samtidig egg- og sæddonasjon for enslige og par. * Stortinget ber

Foto: Headway fra Unsplash

Kristent ressurssenter utvider staben

Peter Risholm gikk nylig inn i nyopprettet stilling i Kristent Ressurssenter. Der vil han jobbe med «kommunikasjon og samfunn», ifølge organisasjonens pressemelding. Den 1. desember

Foto: Eyestetix Studio fra Unsplash

Intervju med prest Jan Bygstad

Kanal 10 og Marita Moltu møter prest i DELK, Jan Bygstad i programmet Kanal 10 Kveld der temaet er vår tids seksuelle revolusjon, og spesielt