Konverteringsterapi trenger ikke forbys, mener svensk utredning

Foto: Bernd Klutsch fra Unsplash
Foto: Bernd Klutsch fra Unsplash

 fjor ga den daværende svenske regjeringen en offentlig utredning i oppdrag å undersøke behovet for en kriminalisering av konverteringsforsøk.

Bakgrunnen for denne utredningen var blant en rapport kalt “Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige”, som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) – et statlig organ i Sverige som utvikler kunnskap om levekår og sivile samfunnsforhold – presenterte våren 2022. Denne rapporten viste at det finnes unge LHBT-personer i Sverige som utsettes for press til å endre legning.

Nå er resultatet av utredningen klart: En kriminalisering av konverteringsterapi er ikke den rette veien å gå, det melder svenske Dagen.

Omtales som skadelig

Utredningen slår fast at konverteringsterapi er skadelig for den rammede enkeltpersonen, så vel som for LHBT-personer som gruppe. Samtidig fremheves det at den nåværende regjeringen alt har gode muligheter til å gripe inn mot konverteringsterapi strafferettslig.

Et eksplisitt forbud anses derfor ikke som nødvendig.

Utredningen slår fast at forsøk på konvertering kan innbefattes av allerede eksisterende forbud mot blant annet ulovlig tvang, mishandling, ulovlig frihetsberøvelse, tvangsekteskap og overgrep. Konverteringsforsøk kan også innebære ærekrenkelser og fornærmelser eller hets mot en gruppe mennesker.

Samtidig slår utredningen fast at de savner en tydelig definisjon av begrepet «konverteringsterapi» (Svensk: «omvändelseförsök»). Dette samme ble også påpekt i rapporten til MUCF.

Sverige følger dermed antagelig ikke etter Norge, hvor det tidligere i sommer ble klart at regjeringen fremmer et forslag om å forby alle former for konverteringsterapi.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter