NRK: Religioner utvikler seg og mangfold er viktig og riktig

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Kringkastingsrådet behandlet torsdag 3. juni klager på hvordan Esben Ester Pirelli Benestad gjennomførte sine radioandakter for en tid tilbake. Det skriver Vårt Land.

– Religion utvikles, og teologer diskuterer det mange synes er problematisk: At gud fremstilles som mann, sa NRK-programsjef Line Gevelt Andersen, som innledet diskusjonen.

Hun fortalte at andaktene skal reflektere at det er mange måter å være kristen på.

– Det finnes prester som omtaler gud som en kvinnelig skikkelse. Vi har stor forståelse for at noen andaktsholdere vil bruke det mer nøytrale «Gud» enn «far», og mener det er en endring som ikke rører ved innholdet i verken bønnen eller velsignelse.

Det var derimot dette klagerne reagerte på. De var kritiske til at Pirelli Benestad i det hele endret på språket.

Programsjef Line G. Andersen sa at andaktene sendes på NRK P1. Det er landets største radiokanal, og derfor er det sentralt å «være relevant for så mange som mulig». Hun fortalte at de etterstreber mangfold, i innhold så vel som i lytterskare.

– Det kristne budskapet skal være forståelig og relevant – også for dem som ikke tror, eller for dem som tror på noe helt annet. Vi vil at andaktene skal bli forstått og få verdi for et langt større publikum enn dem som allerede er interessert i kristendommen, sa Andersen.

Klagen vekket ikke sterkt engasjement hos Kringkastingsrådet, men noen av medlemmene satte seg på talerlisten. Blant dem var professor Eiri Elvestad, som jobber jeg på institutt for medier og kommunikasjon ved UiO. Hun minnet om NRK-plakaten.

– Der står det at NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet.

Hun mente det var problematisk å diskutere hva som er en riktig måte å fremføre en kristen bønn på i NRK. Hun mente en slik diskusjon ville passet bedre i et menighetsråd, og at Kringkastingsrådet heller burde sette av tid til en prinsipiell diskusjon ved en senere anledning. Dette fikk hun tilslutning til fra mange av de andre medlemmene.

Samtidig var Elvestad opptatt av at NRK ikke skal være en taus formidler.

– Denne klagen viser meg hvor problematisk det er at NRK ikke bare driver med gjenspeiling av religiøs arv og mangfold, men tar en aktiv rolle i hvordan kristendommen skal forkynnes.

Rådsmedlem Tove Karoline Knutsen, som også sitter i Kirkerådet, har selv vært andaktsholder på NRK P1. Hun minnet om at ideen om en kjønnsnøytral Gud ikke er noe banebrytende og nytt.

– Det har lenge vært en debatt i kirka og i religionsvitenskapen om bruken av mann/kvinne, og jeg synes det er på sin plass at det perspektiv speiles i andaktene.

Også Alice Jektevik var opptatt av at det behovet for mangfold, og så positivt på Esben Esther Pirelli Benestads andakt.

– Jeg synes det er helt naturlig, men også nødvendig at NRK viser frem mangfoldet, og introduserer flere nye stemmer som ikke vanligvis får en like stor plattform i forbindelse med religion.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: T Hwang fra Unsplash

Finnmark dropper regnbuefarger på skolesekk

Avgjørelsen falt i hovedutvalget for samferdsel i Finnmark fylkeskommune i går, melder Altaposten. Høyre, Fremskrittspartiet og Industri- og næringspartiet fremmet forslaget om at «sekkene skal være