Natte himmelen

Når rett til mor og far blir fascisme

Kjell Skartveit

Kjell Skartveit

Lektor, forfatter og skribent

Vet du hvorfor ytre høyre vil innskrenke homofiles rettigheter? Ikke jeg heller, men etter å ha sett NRKs video om emnet, vet jeg at NRK oppfatter tradisjonell konservativ tenkning som eksempel på ytre høyre.

NRK og andre medier kjører for tiden en kampanje mot det de oppfatter som motstand mot homofile mennesker, med en omfattende dekning av ulike overgrep mot homofile. Dette er i utgangspunktet prisverdig. Ingen skal skal måtte bli utsatt for overgrep fordi de ønsker å leve annerledes enn flertallet. Utfordringen er at NRK synes å ha en langt mer omfattende agenda enn bare å beskytte homofile.

NRK har plassert tre reportasjer om homofili etter hverandre. Den første handler om et homofilt par som opplevde å bli overfalt og få juling i Polen, alt fordi den ene sa «elskling, har du vekslepenger». Bildet av den forslåtte homofile er ikke et vakkert syn (men NRK må gjerne våge å vise resultater av blind vold oftere). I den tredje reportasjen følger vi NRKs Hege Moe Eriksen til Fredrikstad hvor hun møter representanter for den høyreekstreme bevegelsen Den nordiske motstandsbevegelsen. Hun ønsket å vite hva bevegelsen mener med sitt mål om å «knuse homolobbyen», men ble ikke særlig klokere av møtet med demonstrantene. Det eneste som ble stadfestet var at høyreekstreme mener homolobbyen er destruktiv for samfunnet.

Midt mellom disse to reportasjene finner vi en animasjonsfilm med tittelen Hvorfor vil det ytre høyre innskrenke homofiles rettigheter?, og som NRK har laget selv. NRK svarer aldri på spørsmålet de selv stiller, de bruker derimot tiden på å definere hva som kjennetegner dagens ytre høyre. Og hvem er det? Jo, det er mennesker som er tilhenger av nasjonalstaten, kjernefamilien, mor-far-barn, kirke, forsvar og disiplin i skolen, altså mennesker som slutter seg til klassisk verdikonservative verdier.

Men det gjelder ikke for NRK. For NRK er disse standpunktene det samme som ytre høyre. Det vil si fascisme. Tygg litt på den. Forsvaret av nasjonen, familie og kirke er det samme som brutale overfall, førerdyrkelse, rasehets og fravær av demokrati. Det man tidligere oppfattet som anstendighet blir nå satt i hartkorn med pøbel som overfaller uskyldige mennesker på gata.

Alt fordi det er noen konservative som mener at barn har rett på en mor og en far.

Det hele er av en slik karakter at en ikke helt vet hvor en skal begynne, men vi må, for dette skjer ikke på en slump, det er en vilje bak alt dette. Det handler om forsvaret av en virkelighetsoppfatning som ikke tåler opposisjon, som bannlyser enhver som tør peke på en keiser uten klær, som tør å si at det finnes forskjeller, at alt ikke er likt eller nøytralt. Påstanden om at barn trenger sine foreldre er blitt vår tids største tabu. Det er nemlig en grunnleggende forutsetning for den skeive revolusjonen at barna løsrives fra sitt biologiske opphav. Hvis ikke det skjer, faller hele denne revolusjonen sammen som et korthus, men NRK gjør det de kan for å forhindre at det blir tilfelle.

For å sikre den skeive revolusjonen seieren, blir NRK ikke bare et mikrofonstativ for aktivistene, men like mye en aktiv deltager, og fremstår paradoksalt nok som et eksempel på den fascismen de ønsker å bekjempe. Dagens verdikonservative er nemlig ikke imot forskjeller slik fascismen krever. De vet at det er aksept av forskjeller, men likhet i muligheter, som skaper demokrati og velstand. Det NRK promoterer, er kampen for den totale likhet, enten det er kjønn, familie eller religion og kravet om bekjempelse av meningsmotstanderne.

Det er dermed dagens liberale, NRK inkludert, som undertrykker meningsmotstandere og  som derfor er en trussel for demokratiet og dermed alles frihet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med på diskusjonen
Andre kommentarer
Salvation Army

Et liberalt kupp i Frelsesarmeen

Uten forvarsel har det funnet sted en teologisk revolusjon i Frelsesarmeen. Det minner kanskje mest om et kupp begått av mennesker som bryter alt de