Foto: Nordwood Themes fra Unsplash
Foto: Nordwood Themes fra Unsplash

Når lesbiske kvinner fremstilles som transfobe nazister

I «Drømmen om det sanne jeg» skriver Anki Gerhardsen:

«Det verste som har skjedd den offentlige samtalen om uklar kjønnsidentitet, er at den er blitt plassert i samme boks som homodebatten. Der skulle den aldri ha vært. Homofiles rettighetskamp har svært lite til felles med psykisk og fysisk identitetsforstyrrelse og spørsmål om hva slags behandling som er adekvat eller ikke (..) Men nettopp fordi transfeltet har havnet i LHB-gruppen, har det vært nesten umulig å problematisere fenomenet uten å få merkelappen fobisk, fordomsfull, fiendtlig eller reaksjonær».

Gerhardsen beskriver en virkelighet mange lesbiske har erfart. Siden loven om endring av juridisk kjønn ble iverksatt i 2016, har lesbiske som legger biologisk kjønn til grunn for sin likekjønnstiltrekning blitt fremstilt som transfobe nazister. Vi er selvsagt ikke det, vi er lesbiske med relevante innspill til et saksfelt som berører oss.

Etter at loven om endring av juridisk kjønn ble iverksatt, inkluderte Stortinget i 2020 kjønnsidentitet i den såkalte Hatparagrafen. En lov om forbud mot konverteringsterapi, også kalt homoterapi, ligger nå for tredje gang på Stortingsbordet. Et forslag til lovgivning som omhandler «ikke-binære», «tredje kjønn» og seksuelle fetisjer ligger foran oss.

Alle lovendringer som omfatter kjønnsidentitet er, slik vi ser det, følgefeil av loven om endring av juridisk kjønn. Loven ble vedtatt uten at den ble konsekvensutredet, blant annet for hvordan den vil kunne få konsekvenser for lesbiske. På den åpne høringen om forbud mot

29. september formidlet vi noen av konsekvensene lesbiske har erfart etter at loven om endring av juridisk kjønn ble vedtatt.

Se lesbiske feministers treminutters muntlige høringssvar her:

Her er vårt svar på oppfølgingsspørsmål fra helse- og kulturkomiteen komiteen:

Politikere, også på Stortinget, gir uttrykk for at de ønsker lesbiskes perspektiver velkommen, men at de opplever det som umulig å ta opp artikulert problematikk knyttet til kjønnsidentitet eller invitere inn lesbiske eller andre med perspektiver som avviker fra skeive organisasjoners politikk knyttet til homofili og kjønnsidentitet. En del politikere gir faktisk uttrykk for at de ikke tør å ta opp problematikk knyttet til inkludering av kjønnsidentitet i lovverket overhodet. Jeg håper alle folkevalgte på Stortinget er enig i at vi ikke kan ha det sånn.

For at demokratiet skal fungere, må våre folkevalgte kunne snakke med mennesker og grupperinger med ulike perspektiver. Vi minner om at lesbiske som har deltatt i ordskiftet som handler om kjønn og kjønnsidentitet har erfart at deres arbeidsgiver(e) er blitt kontaktet av aktivister som hevdet de er uskikket til å utføre sin jobb.

Vi setter derfor utrolig pris på at kvinner som Anne Kalvig, Christina Ellingsen, Marianne Brattgjerd og Kamilla Aslaksen har stått ved lesbiskes side og formulert hvordan inkludering av kjønnsidentitet i lovverket har fått alvorlige konsekvenser for lesbiske som legger biologisk kjønn til grunn for vår likekjønnstiltrekning.

Lesbiske blir i dag utsatt for trakassering, sosial kontroll og indoktrinering av skeive organisasjoner som bruker kjønnsidentitet som begrunnelse for å endre lesbiskes seksuelle orientering slik at den inkluderer menn som identifisere seg som lesbiske.

Det er Kalvigs, Ellingsens, Brattgjerds og Aslaksens standhaftige forsvar av lesbiske, samt kunnskap om de reelle konfliktene loven om endring av juridisk kjønn har ført med seg, som er årsak til at skeive organisasjoner og transaktivister forsøker å fremstille også disse stemmene som hatefulle og transfobe. De forsøker slik å hindre at stemmene og kunnskapen når frem til de folkevalgte.

Vi vil ha en gjennomgang og utredning som undersøker hvilke konsekvenser og konflikter inkluderingen av kjønnsidentitet i lovverket har medført. Og vi vil bidra til at samtalen om kjønn, seksuell orientering og kjønnsidentitet er åpen for alle.

Før folkevalgte på Stortinget stemmer over lov om forbud mot konverteringsterapi bør dere ha på kontoen at dere har møtt og lyttet til de stemmene som kan bidra med andre perspektiver enn de som bekrefter lovverket som ligger på bordet.

Tonje Gjevjon

 

 

Ingen beskrivelse er tilgjengelig.

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker
Foto: Rosanna Gaddoni fra Unsplash

Vi normaliserer den falne natur

Det pågår nå en debatt om hvorvidt såkalte «ikke-binære» personer bør kunne ordineres til prester i Den norske kirke. Det har vært flere interessante bidrag

Foto: Samuel Regan Asante fra Unsplash

Fråvær av logikk om kjønn

Jørn Kløvfjell Mjelva, doktorgradsstudent i filosofi, drøftar i VL 3. januar om det finst inndelingar av verda som er sannare og rettare enn andre, og