Motstand mot queer det samme som et forstokket menneskesyn?

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Kan man være dansk, når man mener, at kjønn er biologisk definert?

Det modige spørsmålet stiller formann for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard.

 

Les artikkelen her:

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Saint John's Seminary fra Unsplash

Kim Friele blir kåret til “helgen”

Kåringen skjer under en regnbuemesse i Stiklestad kirke under Olsokdagene. «Helgenkåring» har ikke skjedd i Norge siden middelalderen – Hun er en beskytter for det