Misjonskirken kan komme til å støtte forbud mot konverteringsterapi

Foto: Linkedin Sales Solutions fra Unsplash
Foto: Linkedin Sales Solutions fra Unsplash

Sist uke hadde Kulturdepartementet invitert til høringsmøte om lovforslaget mot konverteringsterapi rettet mot LHBTQ-personer. Da Norges Kristne Råds utsendte sa at paraplyorganisasjonen som representerer i alt 26 medlemskirker, støttet forslaget om å lovregulere den omstridte terapien, vekket det reaksjoner.

Derfor gikk generalsekretær Erhard Hermansen ut og avfeide at dette var rådets endelige høringssvar. Det var riktignok arbeidsutvalgets standpunkt, men det er ennå ikke godkjent i styret.

– Rammer ikke oss

Avisen Vårt Land skriver at en som ikke er fremmed for å støtte forslaget som vil forby «behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å endre eller fornekte sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet», er Misjonskirken Norge – som er blant medlemmene i Norges Kristne Råd.

– Det lovforslaget rammer ikke oss i Misjonskirken. Derfor er det helt greit å gå ut med en støtte til det. Vi har heller ikke tenkt å levere høringsinnspill, sier Øyvind Haraldseid til Norge IDAG.

Overfor Vårt Land utdyper Haraldseid at han forstår loven som et forsøk på «å hindre at man trår inn i andre menneskers liv på en overskridende og krenkende måte», og at Misjonskirken dermed like godt kunne støttet forslaget.

Men det har ikke bestemt seg. Etter å først ha sagt at de ikke vil levere noen høringssvar, sier han nå at Misjonskirken vurderer å komme med et innspill.

Haraldseid har forståelse for dem som mener dette fremstår som en unødvendig lov, all den tid andre lover forhindrer mennesker fra tvang og krenkelser.

– I tillegg opplever jeg lovforslaget utydelig i sin ordlyd og definisjon av hva man forstår med konverteringsterapi.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter