Metodistkirken skal debattere fire LHBTQ-forslag

Kirkebygg
Foto Akira Hojo fra Unsplash

I år har det kommet inn sju forslag som det skal debatteres og stemmes over på Metodistkirkens Årskonferanse. Den årlige konferansen er det øverste organet i Norge for det protestantiske kirkesamfunnet.

Fire av de sju forslagene omhandler kirkesamfunnets holdning til mennesker som lever i homofilt samliv.

Tidligere i år fikk den globale Metodistkirken, kjent som United Methodist Church, sin første utbrytergruppe som følge av den opprivende debatten rundt spørsmålet om likekjønnet samliv. Debatten har pågått innad i kirkesamfunnet over lengre tid.

For Metodistkirken i Norge handler debatten om hvorvidt det snart 170 år gamle kirkesamfunnet skal åpne for full inkludering av LHBTQ-personer. Det vil blant annet innebære ordinering av homofile prester og vigsel av likekjønnede par.

Flere av forslagene gjør et poeng ut av at det i år er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. De mener derfor det er på høy tid at Metodistkirken følger etter.

Knut Refsdal er tilsynsprest i Østre Distrikt i Metodistkirken i Norge. Han sier til Dagen at alle som tilhører en metodistkirke i Norge har mulighet til å sende inn forslag til Årskonferansen.

– Alle forslagene vil bli behandlet. Det er ingen forslag som stoppes, understreker han.

Alle forslagene vil bli tatt opp til plenumssamtale og deretter stemt over.

Generalkonferansen er det øverste organet i hele den internasjonale Metodistkirken. Konferansen samles hvert fjerde år, men på grunn av pandemien ble konferansen for 2020 utsatt til 2022. Tidligere i år ble konferansen nok en gang ble utsatt til 2024.

Det har lenge vært ventet at Metodistkirken på denne konferansen skal foreta et nytt standpunkt om likekjønnet samliv.

Under tittelen «Bortfall av sanksjoner mot LHBTQ-personer» foreslår Metodistkirken i Moss at Metodistkirken i Norge bør gå inn for en full inkludering av personer som identifiserer seg som LHBTQ.

Refsdal er usikker på hvor gjennomførbart dette forslaget er.

– Problemet som kan oppstå er at det vil bli stilt spørsmål om lovligheten av forslagene og hvorvidt de er i strid med dagens samlivteologi.

– Hva skjer hvis Årskonferansen vedtar noe som strider mot beslutninger tatt av Generalkonferansen?

– Så hvordan kan dere komme til noen løsning på Årkonferansen hvis dere uansett må vente på Generalkonferansen?

– Det spørs om vi klarer å fatte vedtak på Årskonferansen som samtidig faller under det som er vedtatt av Generalkonferansen per i dag.

Refsdal har tro på at det allikevel kan bli konstruktive samtaler på Årskonferansen.

– Kunststykke blir å se om vi klarer å vedta noe som faller innenfor de lover og regler som gjelder nå, og samtidig være tro mot intensjonene som ligger bak forslagene.

Lettere å trekke seg fra Metodistkirken

Et annet forslag er at det skal bli lettere for menigheter å trekke seg ut av Metodistkirken. Dette forslaget kommer også i kjølvann av samlivsdebatten, og vil være særlig aktuelt for de menighetene som ikke ønsker å være med på en full inkludering av LHBTQ-personer, dersom Metodistkirken skulle vedta dette.

– Er det ikke mulig for norske menigheter å forlate Metodistkirken i dag?

– Det er mulig, men det er veldig langvarig og krevende prosess, så vi må se på hvorvidt vi ønsker å gjøre det enklere for de som ikke ønsker å være med på utviklingen som skjer.

– Ikke verdt en splittelse

Refsdal forteller at Metodistkirken i Norge har beveget seg i retning av full inkludering av LHBTQ-personer i lengre tid. Ifølge tilsynspresten ønsker nå majoriteten av Metodistkirken i Norge at kirkesamfunnet skal åpne for ordinering av homofile og vigsel av likekjønnede par.

Han mener pandemien kan ha hatt noe å si for utviklingen.

– Jeg tror mange oppdaget hvor viktig det er være en del av en stor kirke. Mange forstår nå hvor mye som står på spill. Skal vi risikere å bli en splittet kirke på grunn av dette spørsmålet?

– Vi har alltid levd med mye intern uenighet om mange forskjellige spørsmål. Er spørsmålet om likekjønnet samliv virkelig så viktig at det er verdt å skilles over, spør Knut Refsdal.

 

Dagen

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Regnbuemesser i kirken

I år holdes det minst 18 såkalte regnbuemesser i Den norske kirke i forbindelse med Pride-feiringer, viser en oversikt. Avisen Dagen var til stede i

Foto: Cecilie Johnsen fra Unsplash

MF beklager overfor skeive

– I år flagger vi med regnbueflagget i juni måned for å markere og synliggjøre mangfold, toleranse og inkludering. Det sa rektoren ved MF vitenskapelig