Metodistkirken planlegger for mulig splittelse

Foto: Mario Gogh fra Unsplash
Foto: Mario Gogh fra Unsplash

Det planlegges for et alternativt kirkesamfunn for metodister som ikke ønsker å godta homofile ekteskap. Det skriver avisen Dagen.
Bakgrunnen er den store uenigheten i spørsmålet om likekjønnede ekteskap og ordineringen av homofile og lesbiske prester.

Det har i lang tid vært opprivende debatt innad i den globale Metodistkirken i spørsmålet om seksualitet og ekteskapsforståelse.

 

Tilsynsprest i Metodistkirken i Norge, Knut Refsdal, sier til Dagen at den globale Metodistkirken nå forbereder seg på å håndtere konsekvensene av en mulig deling av kirkesamfunnet.

– Det er sannsynlig at det vil bli et flertall på Generalkonferansen neste år for at man skal åpne for å vie homofile og ordinere homofile til tjeneste.

Refsdal sier at det vil bli lagt opp til en ordning slik at de som ikke vil være med på endringen kan forlate Metodistkirken på en «gunstig» måte.

– Det foreligger allerede planer internasjonalt om et nytt kirkesamfunn som tar sikte på å være et hjem for de som ikke lenger ønsker å tilhøre Metodistkirken som følge av beslutningen, sier tilsynsmannen.

Refsdal tror den globale Metodistkirken vil miste en rekke medlemmer og menigheter som følge av et eventuelt flertall for full inkludering av homofile.

– I USA vil jeg tippe at vi kan stå i fare for å miste omlag 20 prosent av menighetene.

– Det har også kommet signaler fra flere menigheter i Øst-Europa om at de trekker seg ut hvis dette blir en realitet.

Refsdal sier at det først blir aktuelt for den norske Årskonferansen å ta stilling til spørsmålet etter at både den internasjonale Generalkonferansen og den nordeuropeiske Sentralkonferansen har holdt sine møter.

Men han er tydelig på at det er et markant flertall i Metodistkirken i Norge som ønsker full inkludering av likekjønnede par.

– Hvor står du selv i spørsmålet om homofile ekteskap?

– Jeg står på flertallets side.

– Altså å åpne for likekjønnede ekteskap?

– Ja. Men jeg tror ikke vi vil se den store avskallingen i Norge. Jeg tror de fleste tenker at vi kan leve med uenigheten og likevel stå samlet.

Ber menighetene diskutere spørsmål

I et dokument til metodistmenighetene i Norge datert 30. september 2021 oppfordrer nå tilsynsprestene Ingull Grefslie og Knut Refsdal de norske menighetene om å samtale om homofile ekteskap innad i menighetene i form av menighetsrådsmøter.

Menighetene oppfordres til å ha følgende spørsmål som utgangspunkt for samtalene:

• Er det mulig å forbli én kirke som har ulike syn og praksiser når det gjelder forståelse av menneskelig seksualitet og ekteskapsforståelse? Hvorfor/hvorfor ikke?

• Hvor viktig er dette spørsmålet, er det et grunnleggende frelsesspørsmål som er kirkesplittende eller ikke?

• Hva er omkostningene, internasjonalt, nasjonalt og lokalt, dersom kirken deles?

• Hvordan ser menighetens framtid ut dersom en deling av kirken blir en realitet?

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Den gode familien

Har du noen gang hatt behov for å forsvare ekteskapets posisjon uten å måtte bruke teologiske argumenter, men ikke hatt tilgang til relevante fakta? Da