MDG åpner for flere juridiske foreldre

Foto: Priscilla Du Preez fra Unsplash
Foto: Priscilla Du Preez fra Unsplash

Lørdag vedtok landsmøtet å åpne for at barn kan ha flere enn to juridiske foreldre. Det skriver NRK.

Bak forslaget står Grønne Glitrende, som er MDGs LGBTIQ-nettverk.

Magnus Thun er leder for Grønne Glitrende. Han er glad for at partiet nå anerkjenner mer utradisjonelle familier med flere omsorgspersoner.

Jeg synes det er fint at programmet nå også anerkjenner mangfoldet blant familier. Den moderne familien er veldig annerledes enn tidligere.

Åpner for bonusforeldre

Forslaget åpner ikke bare for at skeive par blir likestilt som juridiske foreldre, men også for at bonusforeldre å bli juridiske foreldre.

I dag kan et barn ha maksimalt to juridiske foreldre, og Thun sier:

Det er ikke alltid de biologiske foreldrene holder sammen gjennom barnets oppvekst. Kanskje får foreldrene nye partnere som blir omsorgspersoner for barnet. Da er det naturlig at de også kan få foreldrerettigheter hvis de og barnet ønsker det.

Målet er å sikre barns rett til kontakt med sine omsorgspersoner, også om disse ikke er biologiske foreldre.

Dersom barnets biologiske forelder blir skilt fra sin nye partner, ønsker Thun at barnet skal ha rett til samvær med bonusforelderen – dersom det er ønskelig.

Thun er også opptatt av regnbuefamiliene:

. Det kan være skeive par som får barn sammen, eller familier der det er flere foreldre, som i polyrelasjoner.

Flere punkter for en ny familiepolitikk ble debattert på landsmøtet lørdag.

Partiet vedtok blant annet å utvide dagens foreldrepermisjonsordning med fire ekstra uker.

Kostnaden på utvidelsen er anslått til om lag 1,5 milliarder kroner årlig.

Forslaget, som ble fremmet av partileder Une Bastholm, innebærer en økning av fellesperioden fra 16 til 20 uker. Nestleder Kriss Rokkan er fornøyd med utfallet.

– Dagens ordning med tredeling passer ikke for alle familier, og jeg er glad for at vi nå gjør det enklere for familier å tilpasse permisjonen til sin familie- og livssituasjon. Samtidig ivaretar vi likestillingen i samfunnet, ved at permisjonen kun kan flyttes fra far til mor under gitte kriterier, sier Rokkan.

Forslaget innebærer også å «innføre flere muligheter til unntak, slik at en kan få overført permisjonsuker mellom foreldrene etter gitte kriterier.»

Mamma- og pappapermen skal forbli som i dag, med 15 ukers permisjon hver. Stress og sykemeldinger blant småbarnsmødre var blant argumentene for lengre permisjon.

Utvider selvbestemt abort til uke 18

Partiet vedtok et forslag til endring av dagens abortlov.

Etter mye debatt, besluttet landsmøtet at partiet vil:

«Utvide retten til selvbestemt abort til uke 18 ved å erstatte dagens abortnemnd med et rådgivende og støttende organ rettet mot kvinner og foreldre som velger å avbryte svangerskapet mellom uke 12 og 18.»

Forslaget skjer på tross av partileder Une Bastholms oppfordring til å stemme for å bevare dagens grense ved 12 uker.

– Vi hadde en god og grundig debatt, der de etiske dilemmaene kom godt frem. Det var et tydelig flertall for at kvinnen skal ha siste ordet i disse vanskelige avgjørelsene, og at dagens nemnder skal endres til å bli rådgivende, skriver Bastholm i en e-post til NRK etter avstemningen.

Ap vil vurdere, men først i regjering

Jon Reidar Øyan er leder i homonettverket i Arbeiderpartiet. Han er glad for at landsmøtet til MDG løfter debatten om flere juridiske foreldre, men er likevel ikke helt sikker på om Ap vil følge etter, og sier til NRK:

–Vi mener at et slikt forslag må konsekvensutredes først. Dette er komplekst og all lovgivning som angår barn må utredes grundig.

Han peker på at barns beste alltid må være førende for politikken.

Vi er opptatt av å ha en familiepolitikk som tar innover seg at familiemønstrene er endret, og at barn lever i ulike familiekonstellasjoner i mye større grad enn før.

På landsmøtet i 2017 vedtok Arbeiderpartiet å vurdere om barn kan ha flere enn to juridiske foreldre.

Ettersom vi ikke har sittet med regjeringsmakt de siste fire årene, har vi heller ikke hatt anledning til å benytte oss av den juridiske ekspertisen i departementene. Jeg mener det er naturlig at en slik konsekvensutredning igangsettes på det tidspunktet vi inntar regjeringskontorene igjen.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter