Skriver

Lover og ulover

Vanligvis i denne spalten skriver jeg om forhold relatert til Israel og Midtøsten. Men spalten heter «I fokus», og i disse dager er det en sak som i særdeleshet er i fokus i Norge som vi ikke kommer utenom å drøfte.

Det foreligger et lovforslag som uten tvil har det siktemål å straffeforfølge kristne som tror på Bibelen. Det oppsiktsvekkende er at det er liten forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet i denne saken. Med støttepartiene på hver sin side holder de samme kurs.

Enda mer uforståelig er det at KrF som hevder sine edle motiver, har vært med på å innføre alle lovene som i sum angriper tros- og ytringsfriheten i landet. På engelsk sier man at «the road to hell is paved with good intentions», på norsk kan man oversette det med «vegen til avgrunnen er brolagt med gode intensjoner».

Jeg snakker selvsagt om lovforslaget om å forby konverteringsterapi. KrFs holdning er ikke oppsiktsvekkende gitt Hans Olav Syversen sin klare melding til velgerne i debatt på VisjonNorge før valget. På spørsmål fra debattleder om partiene sier ja eller nei til Rosa Kompetanse svarte PDK klart og tydelig nei, mens KrF og Syversen svarte ja.

Det blir da enda mer forunderlig at kristne ledere og medier med Øystein Gjerme, Vebjørn Selbekk og Bjarte Ystebø i spissen går ut og driver valgkamp for et parti som innfører sovjetlover i Norge.

Kulturdepartementet har sendt ut på høring et forslag til «regulering av konverteringsterapi». Allerede i innledningen presiserer departementet at definisjonen av det de ønsker å regulere er vanskelig, og finner på et forslag til definisjon i sakens anledning. Departementet erkjenner videre at det er «vanskelig å definere hvor grensene skal gå mellom hva som skal være tillat og ikke».

Stortingsrepresentant Anne Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet som har vært pådriver for loven har selv skrevet en bok som heter Homo. Boken presenteres på forsiden med følgende tekst: «For deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo…» Hele premisset for boken og for denne kjønnsradikale bevegelsen er at kjønn, sex og identitet er flytende.

Etter mye oppmerksomhet i mediene rundt forsøk på å omvende homofile i religiøse miljøer har Anette Trettbergstuen lansert forslag om å kriminalisere såkalt «konverteringsterapi». I likhet med departementets selverklærte definisjonsproblem har Trettebergstuen hatt vansker med å svare på hva, konkret, dette forslaget skal omfatte, og hvordan det skal håndheves – men hun har vært tydelig på en ting at kristne, kirker, teologi og religioner er målgruppe for loven.

Forslaget om å forby «konverteringsterapi», som ingen klarer helt å definere, er altså drevet fram av politikere og miljøer som selv hevder at kjønn, identitet og seksuelle preferanser er flytende. Det de ønsker er å forby moral, holdninger, ønsker, løsninger eller tilnærminger til problemstillingen som skiller seg fra det de selv agiterer for.

Spørsmålet blir hvorfor kristne ledere og medier støtter partier som går inn for totalitære, udemokratiske og antikristne lover.

 

Erik Selle

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker