Lege David Mackereth mistet jobben, hevdet det bare finnes to kjønn

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Britiske David Mackerethm som det ligger en video av her på siden, har anklaget det britiske arbeids- og pensjonsdepartementet for å krenke tanke-, samvittighets- og religionsfriheten hans. Men en klageinstans avgjorde i oktober at hans bibelsk begrunnede syn på hva det er å være mannlig og kvinnelig, er «uforenlig med menneskeverd», meldte BBC da saken var avgjort.

Store internasjonale medier som The New York Times , Huffington Post , The Independent og Fox News har også omtalt saken til den engelske legen, og nå har også avisen Dagen et lengre intervju med den kristne legen som nekter å akseptere troen på flytende kjønnsidentitet:

Dobbel begrunnelse

Mackereth vil ta saken videre i rettssystemet i samarbeid med Christian Legal Centre.

– Hvorfor er det så viktig for deg å markere et standpunkt i denne saken?

– Jeg har sagt gjentatte ganger at det ligger på to nivåer. For det første kan jeg ikke gjøre det som en kristen, for det er en løgn å si at noen kan endre kjønn. Det ville bryte fellesskapet jeg har med Jesus Kristus, min frelser. For det andre er det opplagt ikke vitenskapelig, sier Mackereth til Dagen.

Han mener et slikt syn på kjønn bryter med god medisinsk praksis.

– Vi blir tvunget til å opptre som om noe som ikke er sant, er sant, sier 56-åringen. Han har over 30 års erfaring som lege.

Det som er interessant, er at Mackereth og hans støttespillere forstår de enorme ideologiske implikasjonene av hva som finner sted like foran øynene på oss. De ser at selv transpersonene bare er brikker i et større spill. Journalist i Dagen, Tore Hjalmar Sævik, sier at Mackereths påstander høres ut som konspirasjonsteorier. Til det er det å si at Yogyakartaprinsippene ligger der som en åpen bok.

F

– Seismiske konsekvenser

Legen og den tidligere arbeidsgiveren har en ulik beskrivelse av hendelsesforløpet. Mackereth hevder at han fikk sparken, mens arbeidsgiveren hevder at han selv valgte å slutte. De er også uenige om hva som faktisk ble sagt.

Under høringen om saken klargjorde Mackereth at han ville nekte å omtale en høy mann med skjegg som «madam».

«Manglende tro på transseksualisme og samvittighetsbegrunnet motstand mot transseksualisme er etter vår vurdering uforenlig med menneskeverd og strider mot andres fundamentale rettigheter», heter det i avgjørelsen.

Andrea Williams i Christian Legal Centre mener avgjørelsen vil ha «seismiske konsekvenser» ikke bare for det britiske helsevesenet og for kristne, men for alle i arbeidslivet «som er forberedt på å tro og si at vi er skapt mannlige og kvinnelige», ifølge en uttalelse .

Britiske myndigheter anslo i 2018 at det var mellom 200.000 og 500.000 transpersoner i Storbritannia. Ifølge en undersøkelse utført at LHBT-organisasjonen Stonewall hadde to av fem transpersoner som svarte, opplevd hatkriminalitet eller en ubehagelig hendelse i løpet av det foregående året.

«Menneskene som Dr. Mackereth henvendte seg til fortjente å bli behandlet med verdighet og respekt», skriver Emma Meehan i L.G.B.T. Foundation i en epost til New York Times. Hun er fornøyd med avgjørelsen.

«Transpersoner skal ikke måtte rettferdigjøre sin ekistens, og identiteten til transpersoner bør ikke være gjenstand for debatt», fortsetter hun.

Viser til samvittigheten

– Noen mennesker vil si: Det handler om å være høflig og akseptere at mennesker kan ha forskjellig identitet, selv om du ikke er enig med dem. Hva er din respons til dette?

– For det første ønsker jeg likevel ytringsfrihet. Hvis jeg valgte å ikke være høflig, og snakke på denne måten, vil jeg fortsatt ha friheten til å gjøre det. Og jeg mener alle leger og sykepleiere bør ha lov til å si offentlig at de ikke tror en person kan endre kjønn. For det andre hjelper vi ikke mennesker ved å fortelle dem løgner. Mennesker som er transseksuelle er svært sårbare. Hvis vi bare tilpasser oss transbevegelsen, kan vi komme til å påføre mennesker betydelig skade i det lange løp, sier Mackereth.

Det mener han er umulig å gjøre med god samvittighet.

– For det tredje er det slik at for hver gang du som mann kommer til meg og ber meg kalle deg en kvinne, undergraver jeg min egen menneskelighet. Det er ikke bare et spørsmål om å gjøre noe for andre. Når vi bruker pronomener på den måten vi blir tvunget til av transbevegelsen, undergraver vi hvem vi er som mennesker skapt i Guds bilde.

– Dehumaniserende ideologi

Mackereth mener saken hans dreier seg om en radikal og omfattende ideologi.

– Hvordan mener du denne blir fremmet i vår kultur?

– Vi liker å tro at vi lever i et flott demokratisk samfunn og at alle har ytringsfrihet, at alt er i orden. Det er tross alt Storbritannia. Se på vår historie for demokrati og så videre. Men det er faktisk ikke sant. Det er en politisk understrøm nå som kommer til overflaten på alle mulige måter gjennom transideologien, kulturmarxisme og andre ting som blir skjøvet fram. Til syvende og sist mener jeg transideologien bare blir brukt som et redskap for å dehumanisere alle, inkludert transpersoner, sier Mackereth.

Han mener selve transbegrepet blir meningsløst hvis det blir etablert en forståelse av at kjønnsidentitet er noe flytende.

– Jeg mener disse menneskene blir brukt av de samme kulturmarxistiske kreftene. Når du først har avskaffet menneskeligheten er det bare en vei videre, og det er at vi alle er slaver til et kulturmarxistisk system.

Bekymret for barn

– Men noen vil si at dette nesten høres ut som en konspirasjons- teori?

– Konspirasjonsteorier har en tendens til å dreie seg om skjulte ting. Dette dreier seg om ting som er helt åpne og som vi kan se. Hvis noen tenker det er slik, vil jeg gjøre oppmerksom på at det er barn på skolene våre som ved seks års alder blir fortalt at hvis de er født som gutt, kan de være en jente, og hvis de er født som jente, kan de være en gutt. Høres det ut som en konspirasjonsteori, eller er det noe som er helt åpent, som vi må få opp øynene for og håndtere på en profesjonell måte, med full integritet, spør han.

Fortsatt lege

– Hvilke konsekvenser har saken hatt for deg personlig?

– Da jeg tok stilling til dette, tenkte jeg at jeg ikke kom til å jobbe som lege igjen. Det var vanskelig, men jeg visste at jeg gjorde det rette. Men for å være helt ærlig: Jeg har hatt en fantastisk tid. Jesus har velsignet meg, sier han.

Han jobber nå som akuttmedisiner, som han gjorde før han begynte i jobben der konflikten oppsto.

– Det er stor legemangel i Storbritannia. Skal de ta fra meg jobben der jeg redder mange liv, undres han.

– Jeg har hatt mange prøvelser i livet, men jeg har opplevde at denne saken har åpnet dører for evangeliet og at mennesker over hele verden ber for oss. Det gir ære til Jesus Kristus. Jeg forventer at ting kommer til å bli mye tøffere, men ved Guds nåde kommer vi til å forbli stående, samme hva kostnaden blir.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary