Kvinneprestmotstander eneste søker, fikk ikke jobben

Kirkebygg
Foto Akira Hojo fra Unsplash

Da fristen for å søke stilling som sokneprest i Åmli gikk ut, var det bare én søker: Vidar Nes Mygland (31). Det skriver Tvedestrandsposten.

Nå velger Agder og Telemark bispedømmeråd å lyse ut stillingen på nytt, ifølge avisen. Nes Mygland har ikke fått noen begrunnelse for avslaget og den nye utlysningen, men ser ingen annen grunn enn at det skyldes synet hans på kvinnelige prester.

– Jeg er veldig lei for dette, og synes det er dumt og trasig, sier Nes Mygland til Vårt Land

Ville gått med på liturgisk samarbeid

Nes Myglands syn på kvinnelige prester var også tema i fjor høst, da han søkte stilling som sokneprest i Luster. Den gang skrev Vårt Land at han ikke ville samarbeide med kvinnelige prester. Men i en stilling som sokneprest i Åmli, sier Nes Mygland at han ville gått med på å ha liturgisk samarbeid med kvinnelige kollegaer, med unntak av utdeling av nattverd. Dette skal han allerede ha avklart med prosten og biskopen, ifølge ham selv.

 Når det tidligere har blitt sagt at jeg ikke vil ha liturgisk fellesskap med kvinner, er ikke dette nødvendigvis tilfellet. Det er nattverden jeg ser på som problematisk, og der jeg setter grenser for min egen del. I Agder har de hatt større forståelse for at det er flere nyanser enn da jeg søkte stilling i Bjørgvin.

Etter å ha søkt stillingen, fikk han ifølge Vårt Land positive signaler fra både biskopen og prosten. Han kjenner også til at flertallet i soknerådet ønsket ham som sokneprest.

Bispedømmerådet fikk imidlertid siste ord i saken. Etter en jevn avstemning avgjorde de at stillingen skal lyses ut på nytt.

Dobbeltstemme avgjorde

Voteringen endte 5-5. Dermed trådte dobbeltstemmen til lederen for bispedømmerådet i kraft, og ble avgjørende.

Kai Steffen Østensen, leder for Agder og Telemark bispedømmeråd, ønsker ikke å overfor Vårt Land å oppgi sin egen eller de andre medlemmenes begrunnelse for avgjørelsen. Han viser til at saken er unntatt offentlighet.

– Samtalen var god i rådet og ulike aspekter ble løftet opp, som det alltid gjøres i tilsettingssaker hos oss, sier han til Vårt Land.

På generelt grunnlag sier han at Agder og Telemark bispedømmeråd har en god praksis for tilsettinger med gode samtaler i rådet:

Hver enkelt gjør seg opp en mening om saken som behandles, og hvor vi har kultur for at man ikke alltid må være enig. I alle tilsettinger vurderer man både kandidatene, menighetene og prestesituasjonen opp mot utlysning og de vurderinger som gjøres i prosessen.

Vil søke andre stillinger

I fjor høst slo Bispemøtet i Den norske kirke fast at en prest ikke kan påberope seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med prestekollegaer.

På spørsmål fra Vårt Land om det er umulig for han å få en jobb som prest med hans syn på kvinnelige prester, svarer Nes Mygland:

 Nei, ikke overalt. Bispemøtet sa også at en mannlig prest som opplever det problematisk å samarbeide med kvinnelige kollegaer kan ta dette opp med biskopen. Man kan i så måte inngå en særavtale med biskopen, og en slik avtale var allerede på plass i Åmli.

Ifølge Vårt Land vil han likevel se etter arbeid andre steder. Nes Mygland er åpen for å jobbe i en misjonsorganisasjon dersom muligheten byr seg.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary