KrF vil stemme for ny flagglov

Regnbueflagget
Foto: Jasmin Sessler fra Unsplash

Et flertall på Stortinget vil tirsdag 25. mai stemme for å endre flaggloven slik at det blir lov å heise Pride-flagget på alle kommunale flaggstenger. Innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen er klar, og den viser at et flertall av representantene vil stemme for forslaget.

Hittil har man kun hatt lov å heise det norske og det samiske flagget, i tillegg til kommune- og fylkesflagg, på offentlige flaggstenger. Lovendringen innebærer at det skal åpnes for bruk av også andre flagg under «arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse». Dette gjelder også FN-flagget.

Det var «tusenvis av protester» i den skriftlige høringsrunden, ifølge Norge IDAG , men forslaget vil allikevel gå gjennom. Bare Frp kommer til å gå mot. KrF har også vært kritiske, men kommer til å stemme for.

Forslaget ble lagt fram av statsråd Nikolai Astrup (H) i fjor sommer.

Document.no skriver at det reageres på at KrF stemmer for en sak de hele tiden har vært kritiske til forslaget, og sammen med FrP påpekte at «det norske flagg virker samlende for alle innbyggere uansett bakgrunn, tilhørighet eller politiske meninger», og at «det er viktig at offentlige bygninger er nøytrale og forholder seg til gode og tradisjonelle flaggregler».

Da Norge IDAG intervjuet KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan om lovforslaget i august i fjor, var han svært kritisk. Han mente at en slik endring av Flaggloven ville skape splittelse og uverdige reaksjoner, redusere respekten for de offentlige flaggstengene, og at det ville kunne oppfattes som et press mot dem som har andre meninger enn Pride-bevegelsen.

– Vi har ikke endret syn i saken. Vi har de samme innvendingene som vi har hatt hele veien, men dette er en beslutning regjeringen har tatt. Vi er et regjeringsparti, og det legges da føringer på oss i en sak som dette, sa Grøvan til Norge IDAG onsdag morgen, dagen etter at det er blitt kjent at partiet likevel kommer til å stemme for forslaget.

– Jeg mener vi hadde klart oss veldig godt med den flaggloven vi hadde, og denne endringen tror jeg vil avstedkomme mange diskusjoner rundt omkring i kommunestyrer: Skal vi flagge eller ikke flagge i forbindelse med ulike typer arrangement? Jeg mener det kan virke splittende, og jeg mener offentlige flaggstenger burde være forbeholdt det norske og samiske flagget, fortsetter han.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter