Kirkerådet fjerner Skeiv Sexhåndbok fra sin ressursbank

Foto: Nico Mksmc fra Unsplash
Foto: Nico Mksmc fra Unsplash

Kirkerådet har besluttet å fjerne Skeiv sexhåndbok fra ressursbanken sin. “Vi gjør en kontinuerlig vurdering av hva som skal ligge i ressursbanken”, sier Jan Christian Kielland i Kirkerådets avdeling for kirkefag og økumenikk til avisen Vårt Land.

På spørsmål fra Vårt Land om dette eren erkjennelse av at dere ikke kan stå inne for alt innholdet, svarer han:

Vi gjør en kontinuerlig vurdering av hva som skal ligge i ressursbanken. Håndboken har ligget der noen år, og kunne tas ut siden vi har flere andre gode ressurser på dette området.

I ressursbanken finner man en egen side om kjønn og seksualitet, hvor ressursene er hentet fra Skeiv ungdom. Kielland sier overfor Vårt Land at det fremdeles er viktig å styrke kirkens kompetanse på seksuelle minoriteter:

Det er ganske nytt at kirken har anerkjent likekjønnet ekteskap. Vi har en forhistorie hvor kirken har vært veldig avvisende til seksuelle minoriteter. Derfor er det bra at kirken setter seg bedre inn i slike temaer.

Det handler ikke om at vi skal være uten normer, men at vi må forholde oss til den virkeligheten vi er kirke i.

På spørsmål om kirken burde ha egne ressurser som forteller noe om kirkens syn på seksualitet, svarer Kielland:

– Kirkens eget syn på seksualitet er velkjent. Ressursbanken er for ansatte og frivillige, som kjenner kirkens ståsted godt. Vi har stor tillit til de ansattes evne til å vurdere hvordan de ulike ressursene skal brukes i menighetene.

Han påpeker at ressursbanken også inneholder ressurser utviklet i samarbeid med kristne aktører.

 Ressursbanken er profilert opp mot ansatte i kirken. Vi bruker den ikke i utadrettet kommunikasjon, og vi profilerer den ikke overfor barn og unge, sier Kielland.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter