Natte himmelen

Hva skjer med KrF?

Picture of Kjell Skartveit

Kjell Skartveit

Lektor, forfatter og skribent

I løpet av høstens budsjettforhandlinger i Stortinget, har det kommet fram at Krf går inn for å støtte LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) og deres prosjekt Rosa kompetanse.

Leder for LLH, Bård Nylund, gleder seg over Hareide sitt utspill og sier at « det er tydelig at Hareide har andre holdninger til homofili enn hans forgjengere».

Rosa kompetanse er et undervisningsprosjekt om homofili i skole og barnehage, der LLH arbeider med å utvikle et kursopplegg for barnehageansatte der sentrale tema er kjønnsidentitet, seksuell orientering, variasjoner i ulike familieformer, bruk av homorelaterte skjellsord og heteronormativitet. LLH ønsker at barn skal oppfostres til å forstå at mennesker ikke alltid faller inn under kategoriene mann og kvinne, eller at den eneste normale samlivsformen er den mellom to mennesker av samme kjønn.

I Krfs program står det klart at partiet er opptatt av å sikre ekteskapet mellom mann og kvinne i lovverket.  KrF vil «endre ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven slik at disse sikrer barns rett til å vokse opp med både en mor og en far dersom det er mulig». I Krf alternative budsjettforslag står det også at «budsjettalternativet har en tydelig, kristendemokratisk sentrumsprofil som gjenspeiler KrFs egenart. Vi vil bygge samfunnet på de verdiene som er nedfelt i vår kristne og humanistiske kulturarv.»

LLH er en organisasjon som kjemper mot at alt det vår sivilisasjon er bygget på hva angår normer for samliv. De sier om seg selv at «Vi støtter alle seksuelle uttrykk som er basert på likeverd og samtykke.» Hetero, homo, bi, poly, trans m.m. – alt er like naturlig, normalt og bra, så lenge det skjer frivillig, og organisasjonen har en erklært målsetting om å bekjempe «hetero-normen», der relasjonen mellom mor, far og barn står i en særstilling. Deres ideal kan kanskje best beskrives som et «samlivsanarki», der alle samlivsformer skal bli behandlet som like sunne, gode og bærekraftige for barn, familier og samfunn.

Det er denne virkelighetsoppfatningen som gjennomsyrer «Rosa kompetanse. Det er en radikal kjønns- og familieideologi der den etiske relativismen er konsekvent. Ingenting er bedre enn noe annet, ingen samlivsform bør ha fortrinn framfor andre.

Det hadde vært interessant dersom ledelsen i Krf kunne forklart hvorfor de mener at et prosjekt som Rosa kompetanse, der barn seksualiseres i en grad vi aldri før har sett, er i tråd med en kristendemokratisk sentrumsprofil.  Nå blir barn med “feil” oppfatninger om samliv gjenstand for en totalitær tilnærming, barna blir statens barn der målet blir det kjønnsløse samfunnet.

Man kan heller ikke forklare ønsket om midler til LLH med begrunnelse om å bekjempe mobbing. Små barn mobbes ikke for en seksuell legning de ikke identifiserer seg med. Barn er ikke homofile eller heterofile. De er barn. I dette tilfellet er det dermed LLH som legger et grunnlag for mobbing av de som ikke deler deres postmoderne virkelighet.

Er det virkelig i orden for Krf at staten på denne måten gjør barna til redskaper for en kjønnsideologi som har sitt utgangspunkt i en ekteskapslov de var imot? Er dette kristendemokrati i praksis?

På trykk i Dagen 21. november 2014

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med på diskusjonen
Andre kommentarer
Salvation Army

Et liberalt kupp i Frelsesarmeen

Uten forvarsel har det funnet sted en teologisk revolusjon i Frelsesarmeen. Det minner kanskje mest om et kupp begått av mennesker som bryter alt de

Foto: Fr. Daniel Ciucci fra Unsplash

Diktaturet kommer nærmere

Fredag 16. juni passerte Støre-regjeringens lovforslag om å forby konverteringsterapi Kongen i statsråd. Det foreslåtte forbudet skal gjelde alle former for konverteringsterapi og markedsføring av