Helsemyndighetene vil stramme inn kjønnsbehandling for barn, Fri reagerer negativt

Foto: Ryan Snaadt fra Unsplash
Foto: Ryan Snaadt fra Unsplash

Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier til Klassekampen at de vil endre retningslinjer for behandling av kjønnsinkongruens når Oslo universitetssykehus har laget en modell for utprøvende behandling.

Helsedirektoratet sier de fire helseforetakene har bestemt seg for at dagens behandling av kjønnsinkongruens for barn skal defineres som utprøvende.

Kjønnsinkongruens er opplevelsen av at kjønnsidentiteten ikke samsvarer med registrert kjønn ved fødsel. Dette kan behandles ved å gi barn hormoner som utsetter uønsket pubertet eller fører til kroppslige endringer, såkalt kjønnsbekreftende behandling.

Men nå er helsemyndighetene blitt enige om at dette faller inn under definisjonen av « utprøvende behandling».

– De fire helseforetakene har bestemt seg for at det er utprøvende behandling. Vi støtter opp under det, sier Guldvog.

Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, er negative til at kjønnsbehandlingen defineres som utprøvende.

– Det er uholdbart og feil og vil resultere i at mange personer blir stående uten nødvendig helsehjelp. Vi vil sannsynligvis se en videre økning av selvmedisinering og smerteøkning som følge av manglende tilgang på kjønnsbekreftende behandling. skriver leder Viljar Eidsvik i Fri i en epost til Klassekampen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter