Natte himmelen

Flere kjønn?

Picture of Kjell Skartveit

Kjell Skartveit

Lektor, forfatter og skribent

For snart ett år siden fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie overlevert rapporten «Rett til kjønn – helse til alle kjønn». En ekspertgruppe anbefaler der at regjeringen vurderer en tredje kjønns-kategori for dem som ikke definerer seg selv som mann eller kvinne.

Ifølge Vårt Land sier statsråd Høie at spørsmålet om tredje kjønnskategori ikke har vært et sentralt tema for ekspertgruppa og er heller ikke et spørsmål som er blitt politisk forankret, og sier:

-Regjeringen har ingen planer om å foreslå et lovverk som regulerer et tredje kjønn.

Men i mars skal endringer i loven om juridisk kjønnsskifte opp i Stortinget, endringer som blant annet vil medføre at personer som ønsker å bekrefte sin kjønnsidentitet juridisk kan gjøre det uten å måtte steriliseres først. Med bred støtte politisk, faglig og fra en rekke etater og interesseorganisasjoner regnes det som sikkert at Norge vil gjennomføre disse lovendringene.

ann_hellum_

Men alle er ikke fornøyd med det. Jusprofessor Anne Hellum ved Universitetet i Oslo har ledet prosjektet «Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett», og hun sier ifølge Vårt Land:

-Jeg er sterk i tvil om en lov som kun godtar to kjønn lar seg forsvare i lys av loven mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsuttrykk fra 2013.

Samtidig får organisasjonen Sex og politikk kritikk av organisasjonen Verdialliansen. Sex og politikk distribuerer et populært undervisningsopplegg til norsk skole, og i år har 100 000 barn benyttet seg av opplegget. Verdialliansens talsmann Jan Harsem sier til Vårt Land at han er redd for at elever som kommer fra hjem med andre verdier enn majoriteten ikke blir ivaretatt av skoler som bruker opplegget.

Rektor ved Oasen skole Birkelid utenfor Kristiansand, Hilde Grimm, har sagt nei til undervisningsopplegget, og synes ikke at det er oppsiktsvekkende at de som kristen friskole sier nei til Sex og politikk, og sier til Vårt Land:

Sex og politikk har formidlet at det finne sju kjønn, mens vi mener at det finnes to kjønn som leves ut på ulike måter. Dessuten har foreldre bevisst valgt å sende barna til en kristen friskole. De har klare forventinger til at undervisningen skjer i tråd med vår skoletype.

Rådgiver i Sex og politikk, Nora Mehsen, avviser at de mener det finnes syv kjønn, men forklarer samtidig at kjønn kan defineres på mange måter:

Begreper som «biologisk kjønn», «kjønnsidentitet» og «kjønnsuttrykk» er sentrale i denne sammenheng. Alle mennesker har rett til å bestemme over egen kropp, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Kanskje Sex og politikk avviser påstanden om syv kjønn fordi de mener at ikke er mulig å definere kjønn i det hele tatt? At vi alle er hvert vårt kjønn? Er ikke det også den prinsipielle konsekvensen av regjeringens forslag? Hvis følelser skal få være grunnlaget for hvem vi er, er det ingen grenser for hva som er mulig.

 

Publisert på Document.no 22. februar 2016

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med på diskusjonen
Andre kommentarer
Foto: Fr. Daniel Ciucci fra Unsplash

Diktaturet kommer nærmere

Fredag 16. juni passerte Støre-regjeringens lovforslag om å forby konverteringsterapi Kongen i statsråd. Det foreslåtte forbudet skal gjelde alle former for konverteringsterapi og markedsføring av