Færre søkere til NLA

Foto: Kaleb Tapp fra Unsplash
Foto: Kaleb Tapp fra Unsplash

Færre vil ta lærerutdanningen ved NLA Høgskolen. Det viser tallene Samordna opptak la frem fredag.

Antall studenter som har ett av de to lærerstudiene ved NLA i Oslo som førstevalg, går samlet ned med 20 prosent. NLA har i tillegg tre lærerstudier ved skolen i Bergen. Samlet for disse fem studiene går antallet prioriterte søkere ned med 19 prosent.

– Hva som er forklaringen på dette er vanskelig å si. Vi er godt fornøyd med søkertallene vi har i år. Vi går ned på lærerne, men søkertallene til de nye økonomistudiene er gode, sier rektor Sødal til Vårt Land.

Sigbjørn Sødal sier til Vårt Land at man skal være forsiktig med å trekke forhastede konklusjoner, og mener nedgangen i søkere først og fremst er uttrykk for den nasjonale nedgangen og naturlige variasjoner.

På spørsmål fra Vårt Land om 20 prosent er høyere enn det man regner som naturlige svingninger, svarer han:

– Hvis du er ute etter å prøve å forklare ting med bestemte forklaringer, kan man det. Den som leter, han finner. Men dette er et komplekst bilde og man må være varsom med tolkninger.

Rektoren minner om at dette kun er snakk om noen titalls personer.

VL spør om det  ikke er nærliggende å se denne nedgangen  i lys av at flere Oslo-skoler brøt samarbeidet med NLA, sier han:

– Jeg kan ikke utelukke det, men vi kan heller ikke vite. Så det ville bli å spekulere. Det er altfor usikkert å trekke slike konklusjoner på det grunnlaget. Små institusjoner er mer sårbare for svingninger.

Sødal påpeker at dersom verdidokumentet og den tilhørende medieoppmerksomheten hadde hatt tydelig innvirkning, burde nedgangen være enda tydeligere.

– I den grad den saken har slått negativt ut, skulle man tro det rammet bredt. Men til flere av studiene våre har vi oppgang i førsteprioritetssøkere.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Regnbuemesser i kirken

I år holdes det minst 18 såkalte regnbuemesser i Den norske kirke i forbindelse med Pride-feiringer, viser en oversikt. Avisen Dagen var til stede i