Foto: Yasin Yusuf fra Unsplash
Foto: Yasin Yusuf fra Unsplash

Et tredje kjønn er fantasy-jus

Du kan kalle deg selv så ikke-binær du bare vil, og be om å bli referert til som «hen».

Men dette er ren språkmanipulering, for du blir aldri kjønnsløs.

Kjønn er heller ikke noe som tildeles ved fødsel, det er genetisk bestemt allerede ved befruktning.

Vi er alle underlagt kjønnets binæritet, slik er vår art.

Et menneske er like lite ikke-binært som artsuavhengig.

Du lager barn med kjønnet ditt, ikke med identiteten.

 

Ordlek og medisinske diagnoser

Konstruerte begrep som «kjønnskreative barn» og «kjønnsmangfold» sauses sammen med toleranse og mangfold for legitimering. Å streve med kjønnsidentiteten sin er ikke å være kreativ, og det finnes ikke noe kjønnsmangfold. Denne ordleken endrer ikke tingenes tilstand, men tilslører virkeligheten.

Det samme gjelder pronomenene. De eies ikke av deg, men brukes for å vise til deg – og uavhengig av hvor mange kjønn du ønsker å være så er du kun ett individ, og derfor er du aldri dere.

Kjønn er ikke en følelse, men en biologisk mekanisme for reproduksjon. Vi er alle enten hunkjønn disponert for å produsere eggceller, eller hankjønn disponert for å produsere sædceller. Til og med folk med et ekstra y- eller x-kromosom, og folk med intersexdiagnoser er det. De aller fleste transpersoner og selverklærte «ikke-binære» er forøvrig fri for intersexdiagnoser og har en helt normal kromosomfordeling.

Virkelighetsfjern lovgivning

Lover må utformes med utgangspunkt i den materielle virkeligheten – ikke enkeltindividers oppfatning av seg selv; slik at vi slipper at det vedtas lover som loven om selvbestemmelse av juridisk kjønn fra 2016. Da ble det hevdet at dette ikke ville ha konsekvenser for andre enn de som endret juridisk kjønn. Nå vet vi at dette ikke er sant, og loven ble i ettertid kritisert fordi følgeproblemene av den ble oversett.

På grunn av denne loven kan ikke jenter regne med å få utfolde seg like fritt som gutter. Jenter som ønsker å holde på med idrett må finne seg i å konkurrere mot, og dele garderobe med gutter som selv mener de er jenter – for jenter kan nå også ha penis. Dette er ikke greit.

Antall kvinner som ble anmeldt for voldtekt ble tredoblet etter innføringen av loven om selvidentifisering av kjønn. Består denne økningen i at dette egentlig er menn? WHRC har funnet at det ikke er mulig å oppdrive en bekreftelse på vilket kjønn disse kvinnene har. Vi kan ikke ha en lovgivning som kamuflerer forbrytere og kriminalitet på denne måten. Å innføre et tredje kjønn er et steg videre i feil retning. Istedenfor å kaste bort penger på en utredning om en sånn lov bør vi reversere loven om selvbestemmelse av juridisk kjønn.

 

Et falskt narrativ

Translobbyen, politikere den har i lomma, og ikke minst mediene, kjører på med et falskt narrativ. Et falskt narrativ som bygger på to usannheter. Den ene er at kjønn kan byttes og at det finnes noen som er verken kvinne eller mann. Dette er selvsagt ikke sant, for uavhengig av følelselivet ditt er du enten mann eller kvinne – og det er helt umulig å bytte, du kan kun etterligne.

Den andre usannheten som formidles er at transpersoner er den mest sårbare, diskriminerte og utsatte gruppen vi har i samfunnet. Dette er ikke riktig, men det blir gjentatt til stadighet for å delegitimere meningsmotstandere og for å kvele diskusjonen – spesielt når man tar opp spørsmål knyttet til kvinners rettigheter.

Lederen for en skotsk transorganisasjon gikk ut og etterspurte om ikke noen hadde noe å rapportere til politiet fordi organisasjonen trengte statistikk. En autist i England spurte en politikonstabel, som også var transperson, om vedkommende var gutt eller jente – og ble dømt for hatkriminalitet. Dette er latterlig, og det er en form for rettspraksis som ikke etterlever forventede rettsprinsipper.

Normalt sett så dømmes du utifra intensjon. Dette betyr at hvis du kjører ned noen og dreper de ved et uhell, så vil du få en mildere straff enn hvis du planlegger et drap over tid før det utføres. For hatkriminalitetslovene derimot, så blir du dømt uavhengig av din intensjon så lenge mottakeren er fornærmet nok. Denne subjektive lovgivningen er absurd.

Identitetsreproduksjon

Disse lovene bygger på en avvisning av naturvitenskapen, et manipulert språk og falske narrativer. Det er lover som gjør mer skade enn gavn. I Uppdrag gransknings siste dokumentar om transtoget i Sverige blir vi kjent med historien til jenta Leo som ble satt på pubertetsblokkere. Hun er blitt benskjør, har kroniske ryggsmerter, samt at hun har hemmet vekst pga medisineringen. Dette er alvorlige bivirkninger foreldrene ikke fikk vite noe om, og som ingen nå tar ansvar for. Overlegen Rickard Nergård kaller behandlingen disse barna får for kjemisk kastrering.

Kjønn er kun relevant når biologien ikke kan avvises; hvis du skal holde på med en idrett, hvis du skal inn til en prostatasjekk, ta en livmorhalsprøve, eller, hold deg fast, hvis du vil lage barn med noen – for det lager du ikke med identiteten din.

 

Peter Risholm

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker
Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Farlig lettvint om kjønn

I sitt innlegg Det androgyne 13.07. prøver Jørg Arne Jørgensen (JAJ) å stille seg utenfor debatten og gi kjønn en analyse fra et slags olympisk