Foto: Steven Van Loy fra Unsplash
Foto: Steven Van Loy fra Unsplash

En ny og bedre LHBTIQ-politikk

LHBTIQ er en bevegelse som jobber for ressurser og rettigheter til deler av befolkningen, basert på kjønn, kjønnsidentitet og «minioritets-politikk». Organisasjoner, tiltak og prosjekter knyttet til denne bevegelsen får tildelt betydelige skattepenger for å fremme målsettinger til bevegelsen. Heterofile er det eneste gruppen som ikke er representert i organisasjonen.

LHBTIQ sitt arbeid og påvirkning på samfunn og lovgivning har, de senere år, blitt betydelig. Organisasjonen har sterk påvirkning på norsk lovgivning og fått uforholdsmessig støtte på det norske Storting, senest ved bioteknologiloven og revidering av paragraf 185 i Straffeloven, som skal begrense andres ytringsfrihet. Dette gir ulikhet for loven.

Tilhengerne er også veldig ivrige på å få fargene til sin ideologi inn i norsk barnehage og skole.

LHBTIQ har også for andre gang, på èn stortingsperiode, tatt til orde for å og endre norsk flagglov. Det er avgjørende for fremtiden, at offentlige norske flaggstenger bærer det symbol som samler oss og som vi står sammen om i samfunnet, nemlig det norske flagg. Saken om fjerne å forrangen til det norske flagg i norsk lovgivning er under behandling akkurat nå. LHBTIQ har altså allerede presset frem endringer i flaggloven, men de er fortsatt ikke fornøyd, men jobber med ytterligere endringer. Folk flest ikke får med seg hva som skjer: Akkurat nå jobber altså Stortinget med et nytt lovforslag Prop 105 L (2020-2021) «Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet flagging med andre flagg)». Den ligger til komitèbehandling.

Ved å jobbe i det stille uten offentlig debatt, gjør LHBTI stadige endringer, gjennom delmål.

Her er mine forslag til politikk:

– man skal operere med to biologiske kjønn i lovgivning og offentlighet, liksom vi har gjort i tusener av år.

– LHBTIQ ikke skal få definere hva som læres i skole og barnehager eks brosjyremateriell og kursing.

– man ikke skal feilinformere og skremme barn i barnehage- og skole med at de kan være født i «feil kropp».

– all «Rosa Kompetanse» skal ut av norsk skole.

– psykologer og BUP ikke skal drive «kjønnsbekreftende behandling», som betyr det motsatte.

– man stopper seksualisering av NRK Super og på å sende dette seksuelle innholdet i skoletiden.

– Fri- paradene må følge de samme lovene som resten av Norge. Blotting er forbudt av hensyn til barn.

– kjønnshormoner skal bli forbudt, for alle under 25 år.

– kjønnsoperasjoner får en aldersgrense på 25 år.

– at homofile ikke lengre skal defineres som en minoritet og få ekstra rettigheter, da de ikke utgjør en egen befolkningsgruppe, som for eks. samer. Hvis ikke, må alle som er i mindretall defineres som minoritet, enda de ikke er et eget folk, og få fordeler av dette.

– kun det norske og samiske flagget skal heises på Storting, slott, rådhus og offentlige bygninger som universiteter, skoler og barnehager.

– biologiske menn skal ikke kunne konkurrere i kvinneidrett.

– det ikke skal gis flere bevillinger til LHBTIQ, Rosa Kompetanse og lignende, fordi organisasjonen og foreningene har vært overfinansiert, også fra utlandet.

– at regjeringen skal legge ned den kontroversielle helsestasjon for ungdom på Grunerløkka, som gir barn pubertetsblokkere og hormoner og tar, via BUP, foreldreretten fra bekymrede foreldre.

– kommune leger uten skal ikke få lov til å dele ut hormoner til ungdom i fremtiden.

– at homofile/LHBTIQ varianter ikke skal ha noe fortrinn frem for andre i norsk lovgivning, (Folk med annet enn heterofil legning har for eksempel et eget politisk råd i Oslo, som kan uttale seg i alle saker de mener angår de og i tillegg hente inn folk fra andre steder i landet for å sitte der).

– at staten ikke skal finansiere hårfjerning når menn vil bytte kjønn.

– at det opprettes egne senter for studier av heterofil seksualitet

– avvikle den statlige finansieringen av handel med kvinne-egg. Staten dekker 15.000.

– forebygge all mobbing, trakassering og vold av alle mennesker.

– forebygge alle selvmord, uansett grunn.

– seksualundervisning i norske barnehager og på småskoletrinnet må umiddelbart opphøre, i respekt for barn og de fleste foreldre. Små skole- elever synes slikt er bare pinlig.

– På mellomtrinnet i skolen bør det fokuseres på pubertet.

– Seksualundervisningen på ungdomskolen og videregående, bør få et større fokus på respekt, omsorg, helse og grensesetting enn den har i dag. Ved tverrfaglighet kan man dra inn tema som etikk, filosofi, poesi og litteratur om kjærlighet. Dessuten bør ulike syn på seksualitet komme frem, da de fleste religioner lærer at seksualiteten er tryggest i faste forhold, for eksempel i ekteskap.

Ingelinn Lossius-Skeie

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker
Foto: Rosanna Gaddoni fra Unsplash

Vi normaliserer den falne natur

Det pågår nå en debatt om hvorvidt såkalte «ikke-binære» personer bør kunne ordineres til prester i Den norske kirke. Det har vært flere interessante bidrag

Foto: Samuel Regan Asante fra Unsplash

Fråvær av logikk om kjønn

Jørn Kløvfjell Mjelva, doktorgradsstudent i filosofi, drøftar i VL 3. januar om det finst inndelingar av verda som er sannare og rettare enn andre, og