Den katolske kirke i Tyskland vil velsigne likekjønnede, hva med Norge?

Vatican city
Foto: Caleb Miller fra Unsplash

Fredag ble det kjent at Tysklands katolske kirke formelt vil være i stand til å holde seremonier der de velsigner homofile og lesbiske par fra mars 2026.

Beslutningen ble fattet av en forsamling som jobber med reform av den katolske kirken. Av Synodal-forsamlingens 202 medlemmer stemte 176 for forslaget. 14 stemte nei, mens 12 avsto fra å stemme.

– Denne kirken fortjener at vi ikke lar den ligge som den er, sa biskop Georg Bätzing til det tyske, katolske nyhetsbyrået KNA etter forsamlingens vedtak ble kjent. Bätzing er leder for den katolske bispekonferansen i Tyskland, og regnes som en av lederne av reformbevegelsen i landet.

De tre årene fram til endringen trer i kraft, skal brukes til å jobbe med det liturgiske formatet på seremonien.

Vanskelig å få til i Norge

– I Norge har vi for tiden en sterk konservativ dreining på bispe- og prestenivå. Av den grunn tror jeg det blir vanskelig å få til en reform som kan føre til kirkelig velsignelse av likekjønnede, sier Anne Helene Utgaard til avisen Vårt Land. 

Vårt Land skriver videre:

Hun er styremedlem i «Også vi er kirken» (OVEK), en katolsk reformbevegelse som i sitt program blant annet tar til orde for at Den katolske kirke ikke må diskriminere mennesker ut fra sivilstand, kjønn eller seksuell legning. Bevegelsen talte rundt 70 medlemmer i Norge i 2019.

Utgaard påpeker at Tyskland ikke er det første landet som åpner for velsignelse av likekjønnede par i Den katolske kirke. Belgia var først ute, forteller hun.

– Slik jeg ser det ligger det litt i tiden at velsignelse av likekjønnede er en av reformene som får relativ rask utbredelse i Den katolske kirke. Med unntak av i Afrika, hvor den kulturelle situasjonen er annerledes. Der er det i enkelte land et forbud – og også dødsdom – for homofile, delvis støttet av den lokale kirken, sier Utgaard.

I tillegg til at Den katolske kirke i flere land åpner for velsignelse av likekjønnede par, foretas slike handlinger av prester i land som ikke har dette som offisiell teologi, er hennes inntrykk.

– De mener at det ikke går an å la være å velsigne mennesker. Velsignelse får man jo ikke fordi man har gjort noe bra, men fordi man har godt av det.

Men for en stor del av prester og biskoper i Den katolske kirke er velsignelse av likekjønnede par trolig fortsatt en rød klut, ifølge Utgaard.

– Og det tar nok lang tid før de mest konservative vil gå med på en slik teologi, tror hun.

Konservativ motbølge

Selv har hun inntrykk av at stadig flere yngre prester i kirkesamfunnet har blitt mer konservative de seinere år, ikke bare i Europa og ikke bare i Den katolske kirke.

– Det finnes én tidsånd som er progressiv og liberal, men det finnes også en annen tidsånd i våre dager som jeg mener er minst like sterkt, nemlig den konservative.

– Hva kommer det av?

– En helt åpenbar grunn er at når kaoset blir stort nok, så søker folk til det trygge. Det skjer ikke bare i kristendommen, men i andre religioner og i mange kulturelle sammenhenger, sier hun, og legger til.

– Mye skyldes selvfølgelig også teologisk oppfatning, men jeg tror den konservative bølgen har en psykologisk dimensjon.

I Tyskland har kirkens reformprosess pågått siden 2019. Å åpne for for velsignelsesseremonier for likekjønnede par anses som en lakmustest for Den katolske kirkens evne til reform i landet, skrev NTB på fredag.

I februar i fjor besluttet et flertall av katolske kirkeledere i Tyskland at de støtter velsignelse av likekjønnede partnerskap, ansettelse av gifte prester, at skilte og gjengifte skal få adgang til nattverden og utnevnelse av kvinnelige diakoner. Det arbeides videre med disse tingene.

Tradisjonelt er Den katolske kirke mot homofilt ekteskap. Kirken er sterk i Tyskland. I 2019 var 22,6 millioner registrert som medlemmer av Tysklands katolske kirke. Det utgjør drøyt 27 prosent av landets befolkning, skriver nyhetsbyrået.

– Vil ikke anerkjennes av verdenskirken

Claes Tande, sogneprest i katolske St. Johannes Døperens menighet i Sandefjord, mener at den katolske verdenskirken og Vatikanet ikke vil anerkjenne den tyske prosessen.

– Både Paven, de relevante avdelinger i Vatikanet og den pavelige ambassadør i Berlin har sagt, etter hvert med utestemme, at denne tyske Synodal-forsamlingen i seg selv ikke har legitimitet i katolsk ekklesiologi, skriver Tande i en epost til Vårt land.

Han viser til en erklæring fra Vatikanet fra 2021, hvor de skriver at den katolske kirke ikke har, og ikke kan ha, makten til å velsigne likekjønnede par.

Tande mener å gi en slik velsignelse kun er mulig i Tyskland hvis de bestemmer seg for manøvre som tilsidesetter katolsk lære.

Pave Frans har tidligere vært kritisk til reformbevegelsen i Den katolske kirke i Tyskland. I 2022 skal han ha advart biskop Georg Bätzing om at Tyskland ikke trengte enda en protestantisk kirke, ifølge et intervju publisert i tidsskriftet La Civiltà Cattolica.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Regnbuemesser i kirken

I år holdes det minst 18 såkalte regnbuemesser i Den norske kirke i forbindelse med Pride-feiringer, viser en oversikt. Avisen Dagen var til stede i