Biskopene beklager svak likestilling i kirken

Foto: Frederik Falinski fra Unsplash
Foto: Frederik Falinski fra Unsplash

Landets tolv biskoper understreket sin egen rolle i å sørge for et godt arbeidsmiljø blant prestene i Den norske kirke da de holdt møte 19.–20. mai, skriver Vårt Land .

– Bispemøtet beklager at likestillingen ikke er god nok, slås det fast ifølge protokollen etter møtet.

Videre lovet de at likestilling skal belyses overfor kandidatene på vei til vigsling,

I en undersøkelse nylig kom det fram at én av tre kvinnelige prester har opplevd uønskede hendelser fordi de er kvinner. Halvparten av dem har ikke meldt fra.

Dele
Share on email
E-post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: NLA Høgskolen - logo

Vanskelig å forsvare seg for NLA

Avisen Dagen skriver at høsten 2020 mottok Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) en henvendelse fra to ansatte ved NLA Høgskolen som