Biskop i Metodistkirken: Metodistkirken i Norge kommer til å tillate likekjønnede vigsler

Foto: Maico Pereira fra Unsplash
Foto: Maico Pereira fra Unsplash

Under generalforsamlingen i Norges Kristne Råd hadde man onsdag ettermiddag satt av tid til samtale om to betente emner.

Det ene handlet om kvinner og menn sammen i lederskap. Det andre handlet om økumenikk i lys av ulike syn på likekjønnet samliv.

De som leser Dagen har kunnet følge prosessene i Metodistkirken på dette området den senere tiden.

Metodistkirkens biskop Christian Alsted innledet med å omtale det økumeniske fellesskapet som et uenighetsfellesskap. Han viste til at spørsmålet om samliv noen ganger blir løftet opp til et lærespørsmål knyttet til synd og frelse, og at det blir stående som en lakmustest. Dermed kan ståstedet i dette spørsmålet avgjøre hvorvidt en prest, diakon eller menighet, eller et helt kirkesamfunn, blir definert som konservativt eller liberalt.

Homofile prester

Så var det som om biskopen tok sats og kom med en viktig kunngjøring:

– Metodistkirken i Norge kommer til å tillate likekjønnede vigsler. Og en gang i fremtiden kommer Metodistkirken i Norge også til å ha homofile prester.

Alsted kunne ikke si nøyaktig når dette vil skje, og han konstaterte at mens noen av Metodistkirkens prester vil forestå slike vigsler, vil andre ikke gjøre det. Denne uenigheten finnes både i menigheter og familier.

I over 50 år

Som Dagen har skrevet om, viste Alsted til at tematikken har blitt drøftet i Metodistkirken i drøyt 50 år. Men uenigheten har tiltatt i styrke de senere rundt syv årene. Det har ført til at kirken noen steder ser ut til å være i splittelse.

– Vi gjør vårt beste for å bevare enheten, ved å respektere og elske hverandre, slik vi alltid har gjort, sa biskopen.

Jesu Kristi disipler

– Jeg tror Jesus har kalt oss til enhet med rom for mangfold, sa Alsted videre, og vektla kallet til å gjøre alle mennesker til Jesu Kristi disipler for å forandre verden.

– Vi er den samme kirken som før, sa han, og la til at Metodistkirken forsøker å ta del i Guds misjon i norsk kontekst.

Biskopen viste til at Metodistkirken har blitt beskrevet som brobyggerkirke på grunn av sin innstilling til samarbeid.

Vanskeligere samarbeid

Alsted viste til at uenighet kan gjøre samarbeid vanskeligere i ulike spørsmål, og nevnte omvendelse og Midtøsten som andre utfordrende emner. Han advarte mot at disse spørsmålene over tid da kan utvikle seg til å bli elefanter i rommet.

I stedet ville han peke på utfordringer som det er mulig «å komme styrket ut av ved å gå inn i dem på en bevisst måte».

– Nå peker jeg på en av elefantene i rommet, sa Alsted.

– Det kommer til å skje en endring i Metodistkirken, la han til.

Så påpekte han at de allerede har sett de første virkningene av dette, med tanke på vanskeligheter i det økumeniske samarbeidet.

Metodistkirken i fremtiden

Deretter vendte han seg til de andre lederne i rommet og spurte:

– Hvordan vil du og din kirke forholde dere til Metodistkirken i Norge i fremtiden etter den åpningen som vil skje? Hvordan vil du snakke om Metodistkirken i fremtiden etter den åpningen som vil skje? Hva vil være din veiledning til prester og menigheter som i fremtiden eventuelt stiller spørsmålet ved det lokale økumeniske fellesskapet med Metodistkirken?

Alsted viste til Norges Kristne Råds rapport om økumenikk og til at det ikke er likegyldig hvordan kirker og menigheter blir omtalt av andre.

– Hvilken fortelling bidrar man til lokalt? Dersom andre kirker stadig omtales som rivaler eller vranglærere, forringes naturligvis det økumeniske klimaet, sa Christian Alsted.

Selv tok han til orde for å konsentrere seg om å fremme vitnesbyrdet om Jesus Kristus.

– Metodistkirken ønsker også i fremtiden å bygge tillit, leve i det samme, sterke, positive fellesskapet med de andre kirkene i Norge.

 

Dagen

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Camylla Battani fra Unsplash

Venstre vil tillate surrogati i Norge

Venstre la torsdag fram følgende forslag: * Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å tillate samtidig egg- og sæddonasjon for enslige og par. * Stortinget ber

Foto: Headway fra Unsplash

Kristent ressurssenter utvider staben

Peter Risholm gikk nylig inn i nyopprettet stilling i Kristent Ressurssenter. Der vil han jobbe med «kommunikasjon og samfunn», ifølge organisasjonens pressemelding. Den 1. desember