Bioteknologirådet mener at eggdonasjon bør kompenseres med 10.000 kroner

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Flertallet i Bioteknologirådet mener at eggdonasjon bør kompenseres med 10.000 kroner.

Etter at eggdonasjon ble tillatt 1. januar, har det vært stor uenighet om hvilket beløp eggdonor bør få i kompensasjon.

Det står mellom to forslag som Helsedirektoratet har sendt ut på høring: Enten 5.000 eller 10.000 kroner (Fem eller ti prosent av folketrygdens grunnbeløp). Selv anbefaler Helsedirektoratet det høyeste beløpet skattefritt. Det skriver Vårt Land.

Mens noen av høringssvarene advarer mot at det høyeste beløpet kan gi økonomiske motiver for eggdonasjon, er det andre som mener dette er en rimelig kompensasjon for tiden, arbeidet og ubehaget som kreves av eggdonorer.

Åtte av femten rådsmedlemmer mener at eggdonor bør få utbetalt kompensasjonen som tilsvarer 10.000.

– Medlemmene som stemte for dette mener det er en rimelig sum for å kompensere for tidsbruk, psykisk og medisinsk belastning, og at det ikke skiller seg vesentlig fra andre nordiske land, sier rådsleder Ole Frithjof Norheim til Vårt Land.

Professor Raino Sverre Malnes ved Universitetet i Oslo var blant de som stemte for beløpet på 10.000 kroner, og forklarer overfor Vårt Land standpunktet slik:

 Når vi har en ordning for eggdonasjon, og ønsker at noen skal donere egg, så bør kompensasjonen være av en størrelse som viser at samfunnet verdsetter donasjonen. Det skal også kompensere for den innsats som gjøres av de som donerer, men det skal ikke være snakk om lønn.

Jeg antar at det er så mye ubehag forbundet med å donere at svært få vil bruke dette som en måte å skaffe seg ekstra inntekt på. Når beløpet er så lavt, blir problemstillingen irrelevant

Kompensasjon i Norden og UK
  • Danmark: 10.467 NOK per syklus. Skal oftest dekke reise. Må skattes av.
  • Sverige: Nasjonal anbefaling på 6.343 NOK i 2020. Lokalt er det nesten alltid høyere, opp til 12.507.
  • Finland: Private Ovumia Fertinova gir 5.000 NOK i sum. Donor får én betalt sykedag.
  • Storbritannia: 8.836 NOK.
  • Kilde: Helsedirektoratet

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter