Bærum kommune vurderer å la alle skolene bli regnbuefyrtårn

Foto: Alex Jackman fra Unsplash
Foto: Alex Jackman fra Unsplash

På tampen av fjoråret behandlet hovedutvalget for barn og unge i Bærum kommune et forslag fremmet av Arbeiderpartiet om hvorvidt samtlige skoler i kommunen kan gjennomføre sertifisering av regnbuefyrtårn.

Det ble vedtatt at kommunedirektøren skulle følge opp saken og forberede et kunnskapsgrunnlag til behandling sammen med handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Regnbuefyrtårn er en sertifisering som Foreningen FRI har utviklet gjennom Oslo-baserte «Skeiv kunnskap».

For å få sertifiseringen må skolen ha lagt ned solid innsats for å gjøre for «å gjøre skolen trygg og ikke-diskriminerende for skeive elever og ansatte», ifølge organisasjonens nettside.

Barneskole med pride-uke og fellesdo

Jar Skole ble den første skolen i kommunen som fikk sertifiseringen i november i fjor. Skolen har mer enn 500 elever fra 1-.7 trinn.

At skolen ble regnbuefyrtårn innebar blant annet at skolen godkjente en handlingsplan utarbeidet sammen med Fri og Skeiv Kunnskap med en rekke mål og tiltak. Blant annet:

 • Regnbueflagget skal henge oppe hele juni.
 • Skolen skal ha egen prideuke med sang og taler.
 • Skolebiblioteket må ha litteratur «som dekker mangfold i familiestrukturer» lett synlig.
 • Skolen skal «være tydelig i alle sammenhenger på at vi ikke vil assosieres med krefter som arbeider mot det å forebygge diskriminering».
 • Nulltoleranse mot homofobiske og transfobiske skjellsord.
 • Elevrådet må jevnlig ha oppe diskriminering på bakgrunn av kjønnsidentitet.
 • Skolen skal innføre kjønnsnøytrale toaletter der det er praktisk mulig.
 • Skolen skal legge til rette for elever som bryter med kjønns- og seksualitetsnormer i garderobesituasjoner.
 • Skolen skal jevnlig ta opp kjønns- og seksualitetsmangfold på klassemøter.
 • Skeiv ungdom / Skeiv verden får hver høst besøke skolen med et undervisningsopplegg.
 • Helsesykepleier skal gjennomføre samtaler med elever som føler seg usikre med tanke på identitet.

Kraftig advarsel til kommunen

Verdialliansen har fanget opp prosessen i Bærum og sendt inn en innspill til kommunen hvor de blant annet advarer mot å gi Foreningen Fri «rett til å godkjenne skolens handlingsplan».

Verdialliansens leder Jan Harsem advarer sterkt mot å innføre regnbuefyrtårn i kommunens skoler, og ber skolen om å avvikle ordningen hos de skolene som alt har tatt det i bruk.

Verdialliansen mener at ordningen «tilrettelegger for kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori og kroppspress. Dette vil føre til et økt antall henvisninger til helsetjenester for å endre kroppen. Fremtidige søksmål vil påvise årsakssammenheng mellom en gjennomgående, definerende og normativ undervisning, språk og kultur og kjønn, og den skadelidtes utvikling av kjønnsdysfori og kroppspress og konsekvensene av dette. Dette gir skoleeier erstatningsansvar», skriver Harsem.

«Skolen skal være trygg, inkluderende og ikke-diskriminerende for alle, uten behov for å bli sertifisert etter retningslinjer fra en ekstern interesseorganisasjon», heter det i Verdialliansens oppsummering av saken.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter