Uke 6 i skoler og barnehager

Foto: Acy Ian Malimban fra Unsplash

I forrige uke, uke 6, hadde de fleste barnehager og skoler spesiell fokus på undervisning om kjønn og seksualitet. Sannsynligvis har de fleste foreldre tillit til at dette gjøres på en forsvarlig og god måte, tilpasset barnets alder. Men jeg tenker det er viktig at foreldre setter seg inn i hva deres barn lærer; både […]