Skriver
Skribent
Picture of Njål Skrunes

Njål Skrunes

Foto: RODNAEProductions fra Pexels
Hegertuns posisjon er ikke uttrykk for bibeltroskap
I mitt innlegg i Dagen 7.desember ønsket jeg å påpeke at Terje Hergertuns inkludering av likekjønnet...
Foto: Jared Sluyter fra Unsplash
Hegstad og Hegertun sin konsekvensetikk
Den snevre konsekvensetiske vurdering som Hegstad og Hegertun legger til grunn for sin legitimering av...