Kravet om forbud mot konverteringsterapi

Foto: Michael Carruth fra Unsplash

Det hevdes ofte at retten til å «elske hvem man vil» er en menneskerett, med henblikk på seksuelle relasjoner. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Undertegnede er nyvalgt styreleder i nettverket Til Helhet. Vi har fra flere hold møtt påstander om at vi utfører «konverteringsterapi». Når vi etterspør hva som er definisjonen på dette er […]