Møre bispedømme og samlivsform

Mandag 12.09.2022 vedtok Møre bispedømme å fjerne formuleringen om samlivsform i utlysningstekster og åpne for at samlevende skeive kan søke prestejobber. Vedtaket ble gjort med åtte stemmer mot to, ifølge Dagen 14.09. Nå er det bare Stavanger bispedømme som holder fast på praksisen med å spørre om samlivsform. Dette er et nedslående vedtak, for det er […]