Foto: Imam Muhaimin fra Unsplash

Møre bispedømme og samlivsform

Mandag 12.09.2022 vedtok Møre bispedømme å fjerne formuleringen om samlivsform i utlysningstekster og åpne for at samlevende skeive kan søke prestejobber. Vedtaket ble gjort med åtte stemmer mot to, ifølge Dagen 14.09. Nå er det bare Stavanger bispedømme som holder fast på praksisen med å spørre om samlivsform.

Dette er et nedslående vedtak, for det er ikke basert på Bibelens lære som er basis for Den norske kirke (Dnk) og bekjennelsen.

Både GT og NT taler tydelig imot aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn (2 Mos 20,14; 3 Mos 18,22; Rom 1,26-27; 1 Kor 6,9; Gal 5,19–21; 1 Tess 4,3–5 og 1 Tim 1,9–10).

Det er derfor tragisk at Møre bispedømme og alle andre bispedømmer med unntak av Stavanger, kan gjøre slike vedtak.

Er det sjette bud opphevet for de homofile? Den treenige Gud har ikke gitt fullmakt til noen for å oppheve det, men sier tvert imot at de som synder mot det, ikke skal arve Guds rike.

Det nytter ikke å påstå, som Møre-biskopen gjør, at formuleringen i jobbannonsene har skapt uro og smerte for andre mennesker, og at hun ikke lenger kan stå for det. Følgelig ser det ut for at hun er mer redd for menneskers dom enn for den hellige Guds dom. På dommens dag holder ikke slike ubibelske argumenter og holdninger.

Ifølge et leserbrev i Dagen i februar var Møre-biskopen en av tre biskoper som skrev en uttalelse hvor de ba homofile og lesbiske om unnskyldning for kirkens tidligere syn i saken. Her sies det: «Vi som biskoper i Den norske kirke erkjenner at Bispemøtets uttalte holdninger til og omtale av homofile opp gjennom årene har påført mange mennesker stor skade og smerte.»

Det er underlig at de nåværende biskopene vil kritisere og gå imot tidligere bispemøters holdning til dette spørsmålet. Selvsagt kan man gjerne kritisere dem for uheldige formuleringer, men å kritisere dem for deres teologiske syn basert på Bibelen som norma normans, normerende norm, og bekjennelsen som norma normata, avledet norm, er beklagelig. For de var bundet av Guds ord, mens dagens biskoper godtar at Dnk har to diametralt motsatte syn på ekteskapet. Det er en fallitterklæring og mangel på bibeltroskap.

Det er med sorg vi må konstatere at mange innen Dnk ikke lar seg lede av Den hellige skrift og bekjennelsen, men følger tidsånden.

Den Hellige Skrift har nemlig bare én lære om ekteskapet: Det er et livslangt og monogamt forhold mellom én mann og én kvinne. Alle andre seksuelle forhold betegner Skriften som hor eller utukt. Dette burde alle biskopene i Norge erkjenne og bekjenne. Men dessverre ser det ut for at Bibelens lære må vike for tidsåndens diktatoriske og ukristelige krav.

Prof. Aksel Valen-Sendstad sier at opprøret mot Guds lov fører samtidig med seg fornektelse av evangeliet og Guds kjærlighetsgjerning mot oss i Jesus Kristus.

Videre sier han: «Når Guds ord for eksempel sier at menn som ligger med menn, kvinner som ligger med kvinner, slike som driver hor, utukt og slikt som er mot naturen, ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6,9), og man fornekter dette Ords sannhet og alvor, da har man samtidig fornektet det dette Ord sier om hvorfor Jesus måtte komme og nødvendigheten av hans soningsdød.

Om man så likevel taler om evangeliet, så er det i en annen betydning enn den Guds ord forstår med det. De hyrder og andre som mot Guds ord legitimerer slikt, står ansvarlige for Gud ikke bare for seg selv, men også for dem de har forført.» (Fra boka «Gud har åpenbart seg», E.A.C. Eikenes forlag 2009.)

Dette er klar tale fra Aksel Valen-Sendstad som vi gjør vel i å ta ad notam.

Det er med sorg vi må konstatere at mange innen Dnk ikke lar seg lede av Den hellige skrift og bekjennelsen, men følger tidsånden. Bak tidsånden står nemlig «denne verdens gud» som er motstander av Den treenige Gud. Han gjør alt som er mulig for å forføre menneskene slik at de ikke skal tro evangeliet og bli frelst. Derfor følger det et stort ansvar med å gå imot Guds ord og føre andre vill, slik at de går fortapt.

Men Guds Sønn kom til jord for å frelse syndere. Han tok all verdens synd på seg og døde en stedfortredende død for alle mennesker, også for homofile. Derfor må Guds ord, lov/evangelium, synd/nåde forkynnes for alle mennesker. Brudd med Guds bud er synd og fører til fortapelse. Men den som angrer sine synder og tar sin tilflukt til Jesus, får tilgivelse for sine synder, blir rettferdiggjort og født på ny.

Den som er blitt rettferdiggjort og født på ny, kan ikke leve i det Bibelen sier er synd. Derfor sier Skriften at enten er en tjener under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet (Rom 6,16). Følgelig skal den rettferdige vandre i et nytt liv. (Se Rom 6,4!) Med andre ord: Leve i samsvar med Guds bud og formaninger.

Å godta enkjønnet «ekteskap» og hevde at samlevende skeive kan godtas som prester i Dnk, er brudd på Den hellige skrift og bekjennelsen.

 

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker
Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Farlig lettvint om kjønn

I sitt innlegg Det androgyne 13.07. prøver Jørg Arne Jørgensen (JAJ) å stille seg utenfor debatten og gi kjønn en analyse fra et slags olympisk