Et statlig innført livssyn krever aktiv oppslutning

Foto: Justin Luebke fra Unsplash

Ina Gravem Johansen ønsker konverteringsterapi-forbudet velkommen. Hun mener at det er på tide å krenke noen konverteringsterapeuter, og at religiøse og konservative foreldre må straffes for å ikke bøye seg for flertallets ideer om fri seksualitet og kjønnsmangfold. Artikkelen til Johansen vitner i bunn og grunn om stor kunnskapsmangel. Vi håper derfor at dette innlegget kan […]

Kjønnsidentitetsideologien har erstatta biologisk forståing av kjønn

Foto: Brano fra Unsplash

Dette innlegget blei opphavleg sendt til Khrono i samband med deira fokus på akademisk ytringsfridom. Dei ønska ikkje å prenta det. Me er glade for at Subjekt vil fronta temaet.  Khrono er universitets- og høgskolesektoren si avis, eigt av UH-sektoren i fellesskap. I Khrono si dekning av ytringsfridom i akademia, har alminneleggjeringa av kjønnsidentitetsideologi i […]