Den skeive bevegelsens mørke side

Foto: Blake Cheek fra Unsplash

Den skeive bevegelsen har en mørk side som i liten grad har kommet fram i «mainstream» media. Unntaket var A–magasinet sin nylige artikkel «Da pedofile ble tatt inn i varmen». Da denne bevegelse nå også skal inn i skoler og barnehager med sin rosa kompetanse, er det viktig å bringe disse ting fram i lyset. Så […]

Snakk sant om kjønn

Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Det er på tide at keiserens faktiske bekledning påpekes: Like lite som en mann kan bli en kvinne kan en kvinne bli mann. Å hevde noe annet er et narrativ som fornekter den objektive virkelighet. Mannen og kvinnen har helt unike molekylære kjønnssignaturer. Ingen kjente vitenskapelige metoder kan endre på denne signaturen. Cellulært, genetisk og […]