Skriver
Skribent
Picture of Johannes Kleppa

Johannes Kleppa

Kristen tro
Kristen tro og politisk tenkning
Denne boka handlar om forholdet mellom kristen tru og politiske tenking, særleg med tanke på forhold...