Skriver
Skribent
Johannes Kleppa

Johannes Kleppa

Kristen tro
Kristen tro og politisk tenkning
Denne boka handlar om forholdet mellom kristen tru og politiske tenking, særleg med tanke på forhold...