En ny og bedre LHBTIQ-politikk

Foto: Steven Van Loy fra Unsplash

LHBTIQ er en bevegelse som jobber for ressurser og rettigheter til deler av befolkningen, basert på kjønn, kjønnsidentitet og «minioritets-politikk». Organisasjoner, tiltak og prosjekter knyttet til denne bevegelsen får tildelt betydelige skattepenger for å fremme målsettinger til bevegelsen. Heterofile er det eneste gruppen som ikke er representert i organisasjonen. Jeg mener det er uheldig for […]