Grunn til bekymring

Foto: Kelly Sikkema fra Unsplash

Mitt innlegg med spørsmål til preses i Den norske kirke (VL 25.08) har vakt reaksjoner hos enkelte. Blant annet spør transperson Elin Stillingen: «Er man egentlig forpliktet til å svare på uhyrlige påstander?» (VL 01.09). Nei, man er vel ikke det. Men Stillingen kommer på sin side med så uhyrlige påstander om meg og mitt anliggende […]