Skriver
Skribent
Picture of Heidi Frich Andersen

Heidi Frich Andersen

Sogneprest
Foto: av pressfoto fra Freepik
Kirken og kjønnsdebatten
Replikk til Harald Hegstad Det er et problem for kjønnsdebattene at så få setter seg inn i adekvate fakta. Så...
Foto: Kelly Sikkema fra Unsplash
Grunn til bekymring
Mitt innlegg med spørsmål til preses i Den norske kirke (VL 25.08) har vakt reaksjoner hos enkelte. Blant...