Helsepersonell ønsker klare svar fra preses

Foto: National Cancer Institute fra Unsplash

Det er nå 3 uker siden vi fikk publisert et åpent brev til Den norske kirke ved preses Olav Fykse Tveit om kirkens aktive støtte til Pride og organisasjonen Fri. Endringene i kirkens syn på ekteskap, familie, kjønnsidentitet og seksualitet har skjedd under Åpen folkekirkes ledelse. Svaret vi fikk fra preses var generelt og ikke oppklarende. Ideer om å […]

Derfor er behandlingen av barn med kjønnsinkongruens eksperimentell medisin

Foto: Bermix Studio fra Unsplash

Arve Fahlvik har 19. juni et innlegg i Dagen om det meningsløse ved å forsøke å forklare og forstå hva et «kjønnsskifte» innebærer. Innlegget er overforenklet, og algoritmen som brukes ikke helt god. Informert samtykke / samtykkekompetanse i tilknytning til helsetjenester er sammensatt og komplisert etisk, juridisk og medisinsk. De siste årene er kravene til pasientens medvirkning […]

Kunnskapsgrunnlaget bak kjønnsinkongruens

Foto: Bernd Klutsch fra Unsplash

  Kommuneoverlegene i Hammerfest, Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg, redegjør i en artikkel i Hammerfestingen for de norske begrepene kjønn og kjønnsidentitet samt vitenskapelig metode bak kunnskapene vi har om tilstanden kjønnsinkongruens. I den dagsaktuelle debatten der disse begrepene inngår er det viktig å ha en omforent begrepsforståelse. Kommuneoverlegenes forklaring er i så måte […]