Skriver
Skribent
Picture of Fred Andersen

Fred Andersen

Pensjonert allmenn-/samfunnsmedisiner og førsteamanuensis. MD PhD
Foto: mindandi fra Freepik
Kirkens ansvar i transdebatten
Under tittelen Kirken og transdebatten hadde teologiprofessor Harald Hegstad den 21. september et innlegg...
Foto: National Cancer Institute fra Unsplash
Helsepersonell ønsker klare svar fra preses
Det er nå 3 uker siden vi fikk publisert et åpent brev til Den norske kirke ved preses Olav Fykse Tveit om...
Foto: Bermix Studio fra Unsplash
Derfor er behandlingen av barn med kjønnsinkongruens eksperimentell medisin
Arve Fahlvik har 19. juni et innlegg i Dagen om det meningsløse ved å forsøke å forklare og forstå hva...
Foto: Bernd Klutsch fra Unsplash
Kunnskapsgrunnlaget bak kjønnsinkongruens
  Kommuneoverlegene i Hammerfest, Sonni Schumacher og Aud Marie Tandberg, redegjør i en artikkel...