Foto: National Cancer Institute fra Unsplash
Foto: National Cancer Institute fra Unsplash

Helsepersonell ønsker klare svar fra preses

Det er nå 3 uker siden vi fikk publisert et åpent brev til Den norske kirke ved preses Olav Fykse Tveit om kirkens aktive støtte til Pride og organisasjonen Fri. Endringene i kirkens syn på ekteskap, familie, kjønnsidentitet og seksualitet har skjedd under Åpen folkekirkes ledelse. Svaret vi fikk fra preses var generelt og ikke oppklarende.

Ideer om å være «født i feil kropp» og at det er mulig «å skifte kjønn» fordi biologien er underordnet følelser og tanker, er del av skeiv teori/ideologi som tilhører de siste hundre års idestrømninger. Flere transaktivister imøtegår denne påpekning med at «vi er ikke en ideologi». Nei, selvsagt, og transseksualitet er kjent lengre tilbake i historien, men hvordan man forstår seg selv kommer fra kulturen. Ideen om sosialt kjønn er jo nettopp en erkjennelse av det samme, selv om konseptet misbrukes. Men å tro at man i sin essens kan endre kjønn er nytt.

Vår bekymring dreier seg ikke om voksnes seksuelle identitet eller rettigheter som preses er opptatt av i sin kommentar til vårt brev 18.08, men om omsorgen for de virkelig svake i samfunnet: Barna. Vi har allerede presisert dette i vårt tilsvar 21.08.

UKOM-rapporten fra mars 2023 er en av mange som konkluderer med at den medisinske kjønnsimiterende behandlingen som gis i form av kjønnshormoner og kirurgi, er eksperimentell og ikke kunnskapsbasert. Det inkluderer også pubertetsblokkere. Det er feil å fremstille dem som harmløse.

Risikoen ved denne behandlingen i det omfang vi her er vitne til, kan i verste fall sammenliknes med det som skjedde ved introduksjonen av lobotomi i perioden 1948 – 1950.

Det er også andre bekymringsfulle sider ved Pride bevegelsen og Fri. Aftenpostens A-magasin 25. august d.å., og lederen dagen etter, belyser at organisasjonen ved Kim Friele på 1980-tallet tok opp i seg et pedofilt nettverk. Dette har vært kjent lenge. Likevel ble Kim Friele «helgenkåret» av sokneprest Niels Riedl under «regnbuemesse» i Stiklestad kirke 30. juli 2023! Men først nå etter Aftenpostens dokumentasjon beklager Fri denne siden av sin fortid.

Men forholdet til barn i Fri er fortsatt ikke uproblematisk: Eksempelvis har de en underavdeling, kalt UngBDSM. (BDSM står for bondage, dominans, sadisme og masochisme. Organisasjonen har fjernet nedre aldersgrense for å delta i deres treff. Hvordan grensen praktiseres, vet vi ikke, men det er grunn til å undre seg over dette sterke fokus på barn og unge.

Internasjonalt blir denne utviklingen stadig alvorligere. Dragshow i og utenfor skoler er økende. I Tyskland rapporterte nylig Die Welt at det i Nordrhein-Westfalen opprettes «sexrom for barn» i barnehager der de læres opp til å onanere og å utforske hverandre, å «eksperimentere med egen seksualitet». De samme ideene ble nylig også løftet frem av Utdanningsforbundet på utdanningsnytt.no.

Slike aktiviteter blir ellers ansett for barnepornografisk, og videoer fra slike seanser er beslaglagt av politiet i Norge i flere alvorlige overgrepssaker. Det dreier seg om alvorlige overgrep mot barn, med risiko for store psykososiale senfølger.

Samlet er dette en utvikling vi forventer at Dnk også tar på alvor. Barn utsettes i dag for et betydelig seksualiseringspress.

På den bakgrunn gjentar vi våre to spørsmål til preses:

– Ser ledende biskop problemene med å la skeive kjønnsteorier få definere innholdet i Den norske kirkes undervisning og nettressurser?

– Ser ledende biskop problemer med samarbeidet og støtten som gis til foreningen FRI og deres aktiviteter?

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker
Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Farlig lettvint om kjønn

I sitt innlegg Det androgyne 13.07. prøver Jørg Arne Jørgensen (JAJ) å stille seg utenfor debatten og gi kjønn en analyse fra et slags olympisk